Άρδευση ακριβείας

Η χρονιά που διανύουμε έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δίνει στην σωστή διαχείριση του νερού πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τους παραγωγούς που ασχολούνται με υπαίθριες καλλιέργειες το πρόβλημα είναι κρίσιμο και οφείλουμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την ορθή πρακτική της άρδευσης ακριβείας.
Γενικότερα τα συστήματα για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής και την μείωση του κόστους της. Συγκεκριμένα όμως, τα συστήματα για την παρακολούθηση και στη συνέχεια για την χρήση ακριβώς της ποσότητας του νερού που χρειάζεται η παραγωγή, μας βοηθάνε στην σωστή διαχείριση του σημαντικότερου παράγοντα της καλλιέργειας, το νερό.

Ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα εάν αποφασίσουμε να γίνει μελέτη ανά καλλιέργεια για την οριοθέτηση της άρδευσης ακριβείας;

  • Θα περιορίσουμε την σπατάλη σε νερό
  • Το φυτό θα έχει πάντα την ποσότητα νερού που απαιτείται. Δεν θα υπάρχει ποτέ έλλειψη, ούτε περίσσεια που θα οφείλεται σε δική μας εφαρμογή
  • Αύξηση της σωστής ανάπτυξης των φυτών και της παραγωγής

Πώς εφαρμόζουμε την άρδευση ακριβείας;

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αισθητήρων για την καταγραφή της σχετικής υγρασίας του αέρα στο ύψος των φύλλων και της υγρασίας του εδάφους. Ο αγρός είναι χωρισμένος με διαφορετικές βάνες και αρδεύουμε την περιοχή ή τις περιοχές που το χρειάζονται. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένο σύστημα που δίνει σήμα σε ηλεκτροβάνες των περιοχών που χρειάζονται πότισμα.

Η βασική αρχή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως η περίσσεια του νερού και η έλλειψη οδηγούν εξίσου σε προβλήματα στην παραγωγή. Το κόστος για την εγκατάσταση είναι χαμηλό και σίγουρα και άμεσα τα κέρδη θα είναι πολλαπλάσια.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *