Αγρότες ειδικού καθεστώτος

Λόγω της φύσης του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας, οι αγρότες θα έπρεπε να έχουν κανονικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και  των άλλων επιχειρηματιών, όπως  δηλώσεις φΠΑ, βιβλία, στοιχεία κτλ. Η φορολογική αρχή όμως προέβλεψε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, λόγω των μεγάλων προβλημάτων που θα προκαλούσε στους αγρότες η ένταξή  τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Τα προβλήματα αυτά θα ήταν κυρίως διοικητικά επειδή οι αγρότες δεν έχουν προσαρμοστεί σε όσα ορίζει η φορολογική διοίκηση για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Το ειδικό αυτό καθεστώς απαλλάσσει τους αγρότες από την έκδοση στοιχείων, τήρηση βιβλίων και την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, και όσον αφορά το ΦΠΑ των εξόδων- εισροών τους,  μπορούν να το ζητήσουν με την αίτηση επιστροφής του 010 Α.

Οι αγρότες υπάγονται στο  ειδικό  καθεστώς  εφόσον κατά το προηγούμενο  φορολογικό έτος δεν ξεπέρασαν το όριο των 15000,00 ευρώ από παραδόσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, και το ποσό των 5000,00 ευρώ από επιδοτήσεις αθροιστικά.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος πρέπει να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς εφόσον μία από τις δύο προϋποθέσεις σταματήσει  να ισχύει, δηλαδή υπέρβαση ορίων των 15000,00 ευρώ από παραδόσεις ή 5000,00 ευρώ από επιδοτήσεις.  Για να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς πρέπει να υποβάλουν μια δήλωση μεταβολής στην οικεία Δ.Ο.Υ.

*Μανετζής Θεοδόσιος

Λογιστής α’ τάξης

Post Author: katerina