Αιτήσεις αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2018

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακή αίτηση (ηλεκτρονικά) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), από την 27η Φεβρουαρίου έως και την 27η Μαρτίου 2018 επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Η διαδικασία παραμένει η ίδια όπως το προηγούμενο έτος (2017) και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. 609/16822/14-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 600/Β).

Post Author: AgroPress