Ανάμεσα στα τρία καλύτερα της χώρας το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας

Ανάμεσα στα τρία καλύτερα της χώρας το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας

H αποτίμηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Ελλάδας και οι προοπτικές του απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΣΕΚ Γιώργος Αγγελόπουλος (αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών) και ο αντιπρόεδρος Βασίλης Μπουργανός (Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα για το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί και κατατάσσει το ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας ανάμεσα στα τρία καλύτερα της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καταγραφή του έργου όλων των ερευνητικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δυτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για το σύνολο της ερευνητικής δραστηριότητας που παράγεται στην περιοχή.

Επίσης, αξιολογήθηκε θετικά η παρουσίαση του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου κατατέθηκε ο πενταετής σχεδιασμός της Περιφέρειας, με στόχο την ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Επισημάνθηκε ακόμη η μεγάλη ανταπόκριση που είχε η πρώτη Συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας όλης της χώρας που έγινε στην Πάτρα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες και ερευνητές εγνωσμένου κύρους απ’ όλη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνάντηση των ΠΣΕΚ η γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Ματρώνα Κυπριανίδουεστίασε ιδιαίτερα στη δυναμική που επιδεικνύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία και τόνισε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η συνύπαρξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

«Για μία ακόμη φορά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λειτούργησε πρωτοποριακά συγκροτώντας το Περιφερειακό Συμβούλιο έρευνας και Καινοτομίας. Σε αυτό το Όργανο εκφράζουμε τις απόψεις μας, με τρεις σημαντικούς στόχους: Την ενίσχυση της ανταγωνιστικής οικονομίας, της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας και την αύξηση του παραγωγικού πλούτου. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι προτεραιότητα η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κρίσιμοι πυλώνες για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης» δήλωσε κατά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, θα είμαστε αρωγοί της προσπάθειας σας».

Στο πλαίσιο αυτό μπήκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας και την επόμενη περίοδο. Συζητήθηκε με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει το ΠΣΕΚ στην κάθετη εφαρμογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) στο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συμβάλλει στον εργαστηριακό εξοπλισμό των ερευνητικών δομών της περιοχής.

Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθηκαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ελένη Σπυράκη.

Post Author: AgroPress