Ανέκτησαν τη δυναμική τους οι ελληνικές εξαγωγές, με άνοδο 6,1% τον Σεπτέμβριο

«Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2019, ύστερα από την κάμψη που εμφάνισαν τον Αύγουστο» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων όπου υπογραμμίζεται ότι «παρά την έντονη αβεβαιότητα και τα εμπόδια που αναδύονται διαρκώς στο παγκόσμιο εμπόριο (BREXIX, δασμοί Τραμπ), οι Έλληνες εξαγωγείς συνεχίζουν την προσπάθεια να επεκτείνουν το διεθνές αποτύπωμά τους και να διεισδύσουν σε νέες αγορές».

   Όπως έχει ήδη επισημάνει η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, η μείωση της φορολογίας και των εισφορών, η άρση της γραφειοκρατίας και η αποκατάσταση της χρηματοδότησης, κυρίως προς τις μικρομεσαίες εταιρείες, αναμένεται να δώσουν νέα δυναμική στις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες βρίσκονται σε κομβικό σημείο.  

   Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Σεπτέμβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ ή κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,84 δισ. ευρώ από 2,67 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 8,4% ή κατά 147,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,75 δισ. ευρώ.

   Η αύξηση των εξαγωγών κατά το μήνα Σεπτέμβριο, ενίσχυσε την ανοδική τάση που καταγράφεται για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξάνονται συνολικά κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 2,4% και ανήλθαν σε 25,27 δισ. ευρώ από 24,67 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 17,14 δισ. ευρώ από 16,33 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 809,1 εκατ. ευρώ ή κατά 5%.

   Αυξητικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2019, καθώς ενισχύθηκαν κατά 206,9 εκατ. ευρώ ή κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 4,72 δισ. ευρώ, έναντι 4,51 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο τον Σεπτέμβριο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3,48 δισ. ευρώ από 3,11 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 376 εκατ. ευρώ ή κατά 12,1%.

   Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1,71 δισ. ευρώ ή κατά 4,3%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 41,77 δισ. ευρώ, περίπου, έναντι 40,06 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 30,66 δισ. ευρώ από 28,57 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,1 δισ. ευρώ ή κατά 7,3%.

   Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε ελαφρά τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά περίπου 42,8 εκατ. ευρώ ή κατά 2,3%, στα -1,88 δισ. ευρώ από -1,84 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε στα -1,59 δισ. ευρώ από -1,36 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 228,2 εκατ. ευρώ, ή κατά 16,8%.

   Στο πρώτο 9μηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,11 δισ. ευρώ ή κατά 7,2%, στα -16,5 δισ. ευρώ από -15,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -13,5 δισ. ευρώ από -12,2 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,29 δισ. ευρώ ή κατά 10,5%.  

   Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

   Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές, τον Σεπτέμβριο του 2019 παρατηρείται άνοδος προς τις χώρες της ΕΕ και μικρή ποσοστιαία μείωση προς τις τρίτες χώρες. Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ κατά 13,2%, ενώ προς τις τρίτες χώρες μειωμένη κατά -1,8%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν λίγο μεγαλύτερη αύξηση προς τις χώρες της ΕΕ (15,1%) και ακόμα μεγαλύτερη μείωση προς τις τρίτες χώρες (-5,1%).

   Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Σεπτέμβριο του 2019 διαμορφώθηκε στο 56,3%, από 52,8% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες υποχώρησε σε 43,7%, από 47,2% τον Σεπτέμβριο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 71% και των τρίτων χωρών στο 29%.

   Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις χώρες της ΕΕ (8,4%) και μειωμένη προς τις τρίτες χώρες (-4,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 1,9% αλλά αξιοσημείωτη πτώση προς τις τρίτες χώρες κατά -9,8%.  

   Η πορεία ανά κλάδο

   Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Σεπτέμβριο του 2019 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για τους περισσότερους κλάδους, με εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν υποχώρηση, τα Λάδια (-47,1%), οι Πρώτες Ύλες (-14,3%), τα Ποτά και Καπνός (-10,2%) και τα Βιομηχανικά Προϊόντα (-4,9%). Τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών για τον Σεπτέμβριο του 2019 παρουσιάζουν τα Χημικά (+37%), τα Μηχανήματα (+27,5%), τα Διάφορα Βιομηχανικά προϊόντα (+18,6%), τα Τρόφιμα και Ζώα ζώντα (+12%) και τέλος τα Εμπιστευτικά Προϊόντα (+7,4%). Η πρώτη σε αξία εξαγωγών και για τον Σεπτέμβριο του 2019 κατηγορία προϊόντων, τα Πετρελαιοειδή/Καύσιμα, καταγράφουν οριακή αύξηση της τάξης του 0,7%.

   Κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019 άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+25%), των Χημικών (+18,9%), των Πρώτων Υλών (+8,1%), των Μηχανημάτων (+6%), των Ποτών & Καπνού (+3,9%) και των Τροφίμων και Ζώων ζώντων (+2,1%).

   Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2018, σημείωσαν οι κλάδοι των Λαδιών (-45,5%), των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,3%), των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-2,9%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-1,9%).

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Post Author: katerina