Ελαιοπαραγωγοί: Αναμένεται καλή ελαιοκομική χρονιά – Επίσκεψη του περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα σε οινοποιεία και ελαιοτριβεία του ν. Ηλείας

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν επαφές του περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα και των αρμοδίων αντιπεριφερειαρχών με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους σημαντικούς τομείς για την περιοχή μας, αυτών της παραγωγής κρασιού και ελαιολάδου. Μέσα από τις επισκέψεις σε οινοποιεία και τα ελαιοτριβεία του νομού Ηλείας έγινε εποικοδομητική συζήτηση για τη σημασία των συγκεκριμένων κλάδων για την τοπική οικονομία και για την εξέλιξη των επενδύσεων, που οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν.

Η συζήτηση για την φετινή παραγωγή ελαιολάδου κατέληξε με τους επαγγελματίες του χώρου να τονίζουν πως αναμένεται μια καλή ελαιοκομική χρονιά, ποιοτικά και ποσοτικά.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *