Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τα ποτάμια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Α.Π. 78544/11803/23-3-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης απαγορεύεται για λόγους προστασίας της ιχθυοπαραγωγής, ολοσχερώς και με κάθε μέσο η αλιεία σε όλες τις λίμνες του Νομού Αιτωλ/νίας από 01-4-2020 έως 30-4-2020 καθώς και στα ποτάμια του Νομού Αιτωλ/νίας για το διάστημα από 01-4-2020 έως 15-05-2020.

Διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω απαγορεύσεις δεν υπόκειται η αλιεία της Αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα για την οποία ισχύουν επιπλέον οι περιορισμοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 99/2003, δηλ. απαγορεύεται τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο και από 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτους.

Post Author: AgroPress