Αποστόλου: Να συνταγογραφούνται τα φυτοφάρμακα όπως τα φάρμακα για τους ανθρώπους

Ο υπουργός δήλωσε τα εξής σύμφωνα με το minagric.gr:

“Οι αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της βιώσιμης γεωργίας.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πιστεύω ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ταχύτερη εφαρμογή της είναι η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων επαγγελματικής χρήσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά ενός φυτοφαρμάκου, όπως ισχύει και με τα ανθρώπινα φάρμακα.
Αυτό θα συνδέσει τη χρήση του φυτοφαρμάκου με την επιστημονική γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητά του και έτσι θα συνδράμει στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και στην προώθηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Άλλα μέτρα που θα μπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν και οι οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια, αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, όπως η δημιουργία συστημάτων λήψης αποφάσεων με πρόσβαση των αγροτών, κλπ.”

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν εκδοθεί οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από ομάδες επιστημόνων για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο>>

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *