Αυτή την Τετάρτη στις 7 Μέρες Αγγελίες: Eνημερωτικός οδηγός για αγρότες!

Διαβάστε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 7ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ!

Ο απόλυτος, ενημερωτικός οδηγός για τα σχέδια βελτίωσης 2017: Ποιοι μπαίνουν στο
πρόγραμμα; Τι επιδοτείται; Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης για τους υποψηφίους της
Δυτικής Ελλάδας. Ο οδηγός που ενδιαφέρει όλους τους γεωργούς που ενδιαφέρονται για
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *