Βιολογική σποροπαραγωγή από συνεταιρισμό- Επίσκεψη στη Γαλλία μέσα από το πρόγραμμα LIVESEED

Κώστας Κουτής

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος LIVESEED εντάσσονται διασταυρούμενες επισκέψεις (cross visits) για να επιδειχτούν και να προωθηθούν οι έξυπνες πρακτικές στην παραγωγή βιολογικών σπόρων. Στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα στην παραγωγή βιολογικών σπόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο.

Για 3 ημέρες (4-7 Ιουνίου 2018), οι συμμετέχοντες στην διασταυρούμενη επίσκεψη LIVESEED αντάλλαξαν γνώση σχετικά με την παραγωγή βιολογικών σπόρων στο Maisse της Γαλλίας . Ο (συνεταιριστικός )παραγωγός βιολογικών σπόρων UBIOS άνοιξε τις πόρτες του σε 20 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το σταθμό επεξεργασίας σπόρων. Συμμετείχαν 20 άτομα από την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα (ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ), την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, την Ιταλία. Οι συμμετέχοντες ήταν εμπειρογνώμονες από εταιρείες σπόρων προς σπορά, βιοκαλλιεργητές, σύμβουλοι, βιολογική πιστοποίηση, ερευνητές και εκπαιδευτές γεωργικών προϊόντων.
Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις γνώσεις τους, ανακάλυψαν μια ετερογενή εφαρμογή των κανονισμών για το σπόρο μεταξύ χωρών της Ευρώπης και συζήτησαν τις τεχνικές καλλιέργειας.
Μετά τις επισκέψεις, οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν και συζήτησαν τα εξής θέματα τέσσερα από τα οποία παρουσιάστηκαν σε συμπόσιο στις 7 Ιουνίου στο Παρίσι:

• Παραγωγή βιολογικού σπόρου προς σπορά αροτραίων καλλιεργειών στην πράξη
• Πώς να καταπολεμήσουμε τα αγριόχορτα στην παραγωγή βιολογικών σπόρων αροτραίων καλλιεργειών μέσω έξυπνων αγρονομικών πρακτικών: εναλλαγή καλλιεργειών, φυτοκάλυψη και μείγματα καλλιεργειών
• Πώς να διαχειριστείτε το κοινό δαυλίτη με τη χρήση αναλύσεων και με επεξεργασία σπόρου με λευκό ξίδι.
• Πώς να δημιουργήσετε ένα δυναμικό πληθυσμό σιταριού προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας – νέες προσεγγίσεις βελτίωσης φυτών
• Πώς οι βιολογικοί σπόροι και οι ποικιλίες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο προστιθέμενης αξίας στους αγρότες και τους συνεταιρισμούς
• Παραγωγή βιολογικών σπόρων για αροτραίες καλλιέργειες από συνεταιρισμούς ή ένωση παραγωγών
• Οι διαφορετικές πτυχές της ποιότητας των βιολογικών σπόρων
• Διασταυρούμενες επισκέψεις ως εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης και την προώθηση της χρήσης και παραγωγής βιολογικών σπόρων
•Στρατηγικές μάρκετινγκ βιολογικών σπόρων, μικρής κλίμακας παραγωγής έναντι παραγωγής μεγάλης κλίμακας
• Πώς να οργανώσετε δοκιμές ποικιλίας για τους αγρότες
• Κανονισμοί της ΕΕ: διάφορες εφαρμογές σε διαφορετικές χώρες, ετερογενείς πληθυσμούς, προσαρμοσμένα κριτήρια για την Βιολογική Γεωργία, εφαρμογή κανονισμού για τους βιολογικούς σπόρους

Οι συμμετέχοντες κέρδισαν νέες γνώσεις και έκαναν τις εξέης προτάσεις για τον παραγωγό σπόρων UBIOS:
• Το Cocebi έχει 200 μέλη (βιοκαλλιεργητές, 100% βιολογικοί), ένα μεγάλο δυναμικό για συμμετοχική βελτίωση φυτών. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών ή προϊόντων με συγκεκριμένη ποιότητα για καλύτερη προστιθέμενη αξία.
• Καλύτερη ενσωμάτωση των γεωργών μικρής κλίμακας στην παραγωγή σπόρων προς σπορά
• Να συμπεριληφθούν τοπικές / αρχαίες ποικιλίες και δυναμικοί πληθυσμοί ώστε να εξερευνηθούν νέες ευκαιρίες και τάσεις της αγοράς
• Καλό βήμα για την ενσωμάτωση της παραγωγής σπόρων στην αλυσίδα εφοδιασμού σιτηρών • Η πληρωμή στους αγρότες εξακολουθεί να συνδέεται με τις επιδόσεις και όχι με τις βιώσιμες πρακτικές τους

Χρήσιμες πληροφορίες από την επίσκεψη :
Συνεταιρισμός COCEBI :

 • Περιοχή δραστηριότητας : Βουργουνδία, Καμπανία
 • Μέλη : 200 βιολογικοί παραγωγοί
 • Ικανότητα αποθήκευσης : 15.000 τόνοι σιτηρά και ψυχανθή, 4 σιλό
 • 2 Γραμμές διαλογής σπόρου
 • 16 εργαζόμενοι
 • Ετήσιος τζίρος : 15 εκ ευρώ

UBIOS (Συνεταιριστική σποροπαραγωγική εταιρεία των συνεταιρισμών βιολογικών παραγωγών COCEBI και BIOCER) :

 • Σποροπαραγωγή : σιτηρά, όσπρια και κτηνοτροφικά φυτά ( σιτάρι, βρώμη, μπιζέλι, μηδική, φαγόπυρο, σίκαλη, τριτικάλε, φακή, σπέλτα)
 • Χωρητικότητα αποθήκευσης: • 50 κελιά για 4600 tn • 600 containers • 4000m2 επίπεδης αποθήκευσης
  εγκαταστάσεις : • 3 γραμμές διαλογής: λειαντήρας πέτρας, απορροφητήρας, διαχωριστής, ταξινομητής κηρήθρας, πυκνομετρικός πίνακας • 1 οπτική διαλογής πρώτης γενιάς • 2 γραμμές σάρωσης
 • Μη χρήση χημικών για απολύμανση. Χρήση λευκού ξυδιού για μυκητιάσεις.
 • Παραγωγή-πωλήσεις βιολογικού σπόρου (2013-2016) : 2500 -3500 tn

Jean-Pierre Bouchet, παραγωγός- μέλος συνεταιρισμού COCEBI :

 • Έκταση : 114 εκτάρια
 • Καλλιέργειες : Κουκί, σιτάρι,κριθάρι, βρώμη, μηδική, σίκαλη, λινάρι
 • Βιολογικός σπόρος : 70% της συνολικής παραγωγής (σύμβαση με UBIOS)
 • Αμειψισπορά : Μηδική (2 χρόνια)- σιτάρι- λινάρι ή σιτάρι- ανοιξιάτικο κριθάρι-γυμνή βρώμη-κουκί ή σίκαλη/φακή-ανοιξιάτικο ή χειμωνιάτικο κριθάρι
 • Πρακτικές :
 1. Μειωμένη εδαφοκατεργασία (κάθε 5 χρόνια)
 2. Έλεγχος ζιζανίων με αγρονομικές τεχνικές
 3. Κάλυψη εδάφους (κουκί ή μίγματα)
 4. Συγκαλλιέργεια (σίκαλη- φακή)
 5. Οργανική λίπανση χωρίς εξωτερικές εισροές (κυρίως χλωρή λίπανση)
 6. Πνευματική σπορά

Περισσότερες πληροφορίες και βίντεο από την επίσκεψη στη Γαλλία στην ιστοσελίδα του LIVESEED : https://www.liveseed.eu/news-events/
Ακολουθήστε όλες τις δράσεις του LIVESEED στο Twitter και Facebook, ής την ιστοσελίδα www.liveseed.eu.

Post Author: AgroPress