Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη – Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς

Απλώς, «κατεβάστε» ολόκληρο το πακέτο με τη μία!

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ;

Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αστικοί πληθυσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους. Επίσης αγνοούν τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί —στην κοινωνία και στην οικονομία μας—, όχι απλώς εφοδιάζοντάς μας με τρόφιμα, αλλά επίσης προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και διασφαλίζοντας τη ζωτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών. Αυτό το παιδαγωγικό πακέτο δημιουργήθηκε ως απόκριση σε αυτή την έλλειψη σύνδεσης.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ;

Το πακέτο είναι μια συλλογή έτοιμων προς χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύουν να αυξήσουν την ευαισθησία των Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών όσον αφορά τη σημασία των τροφίμων και της γεωργίας για την Ευρώπη. Έχει σχεδιαστεί για χρήση από τους εκπαιδευτικούς μέσα από ένα ευρύ φάσμα διδακτικών πεδίων — για παράδειγμα, γεωγραφία, φυσικές επιστήμες, ιθαγένεια, οικονομικά, ευρωπαϊκές σπουδές, οικιακή οικονομία, γεωργικές επιστήμες, τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών και κοινωνικές επιστήμες. Επιλέγοντας μέσα από ποικίλα και συμπληρωματικά εργαλεία και δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να διερευνήσουν τρεις σχετικές θεματικές ενότητες: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Το παιδαγωγικό πακέτο δεν επιδιώκει να παράσχει εργαλεία για τη διδασκαλία της πολιτικής της ΕΕ αυτής καθαυτήν στους μαθητές, αλλά να δείξει πώς η γεωργία ωφελεί όλους τους πολίτες.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ;

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο. Εσείς επιλέγετε τα εργαλεία ή τις δραστηριότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε!

«Κατεβάστε» την Επισκόπηση για εκπαιδευτικούς. Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEL••• Αυτή περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες —ένα ενημερωτικό δελτίο, έναν χάρτη της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και ένα γλωσσάρι για να σας βοηθήσουν να απαντήσετε στις ερωτήσεις των μαθητών σας—, καθώς και δύο εισαγωγικά σχέδια μαθήματος.

Το πακέτο ανοίγει με ένα εκπαιδευτικό βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEL••• που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής γεωργίας και συνοδεύεται από ένα σχέδιο μαθήματος.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε το θέμα με αυτή την παρουσίαση διαφανειώνΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEL••• και το σχέδιο του μαθήματος.

Υπάρχει μία ενότητα για καθένα από τα τρία θέματα, τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

  • Μια σύντομη εισαγωγή για τους εκπαιδευτικούς, που περιγράφει τους μαθησιακούς στόχους και παρέχει συνδέσμους για πόρους
  • Φύλλα εργασίας με μαθησιακές δραστηριότητες για τους μαθητές
  • Ένα διάγραμμα έργου για τους μαθητές, που προτείνει ένα διαθεματικό έργο σχετικό με το αντικείμενο της ενότητας

πηγή: https://ec.europa.eu/agriculture


Post Author: AgroPress