Δίνονται 11,8 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου ανοίγουν οι προσκλήσεις για την ένταξη επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας σε δυο προγράμματα ενίσχυσης των δραστηριοτήτων τους. Συνολικά 11,8 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν απ’ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και την παράλληλη στήριξη της απασχόλησης.

Ειδικότερα, πρόκειται για το πρόγραμμα «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 7,8 εκατ. ευρώ και την προκήρυξη του δεύτερου κύκλου, με ευνοϊκότερους όρους, του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019», προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.

«Ακούσαμε τις τοπικές επιχειρήσεις, μιλήσαμε μαζί τους, κατανοούμε τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε με δυο προγράμματα που θα δώσουν οξυγόνο σε υφιστάμενες αλλά και σε καινούργιες επιχειρήσεις. Στόχος είναι μέσα απ’ την υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα να απαντήσουμε και στο μεγάλο ζήτημα της απασχόλησης» ανέφερε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Η 1η πρόσκληση  ανοίγει αύριο, 2 Απριλίου 2019 και αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση και νέων επιχειρήσεων (που δεν έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις), αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργικό χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στο βιοτεχνικό σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες.

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προβολή των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων / υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στην εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους.

Η 2η πρόσκληση ανοίγει στις 9 Απριλίου 2019 και αφορά νέες (με δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2017 και 2018) και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στις αγορές του εξωτερικού και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Και οι δύο προσκλήσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»www.dytikiellada.gr. Φορέας υποβολής Αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Post Author: Iliop