Δυτική Ελλάδα: Εγκρίθηκε πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων

Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης νεκρών ζώων θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μία σημαντικότατη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αποτροπή του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών των ζώων και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος, τριών εκατ. ευρώ, διάρκειας τριών ετών και εφαρμογή και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες. Τη σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Ηλείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Μητρόπουλου.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ένα πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, ενώ και η φυσιογνωμία της κτηνοτροφίας (μικρές και απομακρυσμένες εκμεταλλεύσεις) καθιστούν το πρόβλημα διαχείρισης των νεκρών ζώων φλέγον και επιτακτικό», δήλωσε ο κ. Μητρόπουλος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, διαχείριση και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων. Τα νεκρά ζώα οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένη μονάδα στην Περιφέρεια για την υποδοχή των νεκρών ζώων.

Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται η απομάκρυνση από την ύπαιθρο των πτωμάτων νεκρών ζώων και η ορθολογική διαχείριση αυτών έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των ανοικτών εστιών μόλυνσης με ευεργετικές επιπτώσεις για την προστασία της Υγείας των Ζώων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

«Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί εκτός από τα προφανή οφέλη για την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία να έχει και ένα έμμεσο οικονομικό όφελος για τον κτηνοτρόφο (αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους) που συμμετέχει σε αυτό, καθώς κάθε δείγμα εγκεφαλικού ιστού που λαμβάνεται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες αποζημιώνεται στα πλαίσια του προγράμματος Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών με 90 € ανά αγελάδα και 25€ ανά προβατίνα ή αίγα» επισήμανε ο Κώστας Μητρόπουλος.

πηγή: dete.gr

Post Author: AgroPress