Είσαι έως 29 ετών, άνοιξε την επιχείρησή σου με επιχορήγηση 14.800 € – έμφαση στη ψηφιακή οικονομία

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ
ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση
επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εάν θέλετε να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση και να αναπτύξετε ένα σωστό και επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιοεπικοινωνήστε με τους Συμβούλους Επιχειρήσεων – Γεωργικούς Συμβούλους στο τηλ. 2610621700

Post Author: AgroPress