Εγκρίθηκαν 4 εκατ. ευρώ για το Κομφούζιο

Το ποσό των 4.045.544,84 ευρώ θα διατεθεί για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της δράσης «Κομφούζιο».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διαύγεια, για την 1η πρόσκληση της «Δράσης 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο) του Μέτρου 10», θα διατεθεί το ποσό των 502.536,49 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 502.536,49 ευρώ, ποσό ύψους 315.552,77 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων των δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης εγκρίθηκε το ποσό των 1.140.554,53 ευρώ, από το οποίο ποσό ύψους 761.893,05 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα. Για τους δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης εγκρίθηκε το ποσό των 2.402.453,82 ευρώ. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους 1.600.797,53 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Post Author: AgroPress