ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.08
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε συνέχεια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), ανακοινώνει ότι υπεγράφη η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 5.013 παραγωγοί, με συνολική έκταση 123.642 στρέμματα και συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 29.864.797,32 €, για τα πέντε έτη των δεσμεύσεων, με πρώτο έτος το 2020.

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση προγραμματικής υπερδέσμευσης 150%, (10 εκατ. €), σε σχέση με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης (20 εκατ. €), με την οποία και εξασφαλίστηκε η ένταξη 2.067 επιπλέον παραγωγών.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης της δράσης είναι τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά), τα μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), το επιτραπέζιο αμπέλι, η σταφίδα και το οινοποιήσιμο αμπέλι. Το αμπέλι και η δαμασκηνιά είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες στη δράση, η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται σε 25 νέες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας από τις 16 που εφαρμόζονταν στις δύο (2) προηγούμενες προσκλήσεις. Στις νέες Περιφερειακές Ενότητες κατανέμεται το 40% του προϋπολογισμού των εντάξεων και το 46% των δικαιούχων.
Αναλυτικά στοιχεία των εντάξεων ανά ομάδα καλλιέργειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ*ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΜΠΕΛΙ & ΣΤΑΦΙΔΑ2.17410.280.722,0939.550
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΜΠΕΛΙ1.9416.561.299,1534.147
ΜΗΛΟΕΙΔΗ1.3728.720.265,6030.279
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ9794.302.510,4819.666
Γενικό Άθροισμα5.013*29.864.797,32123.642

*Κάθε δικαιούχος δύναται να ενταχθεί και να εφαρμόσει την δράση σε περισσότερες από μια ομάδες καλλιέργειας

Τις επόμενες μέρες, μετά από ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, τα παραστατικά πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2020.

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής, μετά από εκχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή την αντίστοιχη της Περιφερειακής Ενότητας.

Στους δικαιούχους της δράσης (ανεξαρτήτως πρόσκλησης) που υπέβαλαν αίτημα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι στο 100%, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι 30-11-2020.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υιοθετώντας πλήρως την Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (F2F) και την νέα στρατηγική για την βιοποικιλότητα για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής τροφίμων, εξέδωσε σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών, τρεις (3) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση 10.1.08, μέσω της οποίας επιδιώκεται η σταδιακή υποκατάσταση της χρήσης χημικών εντομοκτόνων από φερομόνες φύλου παρεμπόδισης σύζευξης, για την αντιμετώπιση σημαντικών εντομολογικών εχθρών των δενδρωδών καλλιεργειών και της αμπέλου, με στόχο την προστασία των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών. Μετά και την ένταξη των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης, η δράση εφαρμόζεται σε συνολική έκταση 217.320 στρέμματα από 9.945 παραγωγούς.

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στους παρακάτω ιστότοπους του ΥΠΑΑΤ, του ΠΑΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ (για θέματα πληρωμών)

http://www.minagric.gr/index.php/el/programma-agrotikis-anaptyksis-2014-2020-proskliseis-metron/780-drash-komfouzio10108/10054-3h-proskl-komfouzio-2

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-1018-efarmogi-tis-methodoy-sexoyalikis-syghysis-ton-mikrolepidopteron

https://www.opekepe.gr/el/paa-gr/2014-2020/2623-10-10-1-08

Post Author: AgroPress