ΕΛΓΕΚΑ: Αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων

Σημαντικές συμφωνίες αναχρηματοδότησης ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, εξασφάλισαν η μητρική εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ και η θυγατρική εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.

Συγκεκριμένα θα εκδοθούν κοινά ομολογιακά δάνεια διάρκειας πέντε ετών από την Alpha Τράπεζα, διοργανώτρια τράπεζα των ανωτέρω ομολογιακών δανείων, τα οποία θα καλύψουν ως ομολογιούχοι δανειστές η Alpha Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias και η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένες συμφωνίες καταδεικνύουν την έμπρακτη εμπιστοσύνη από το τραπεζικό σύστημα στον όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, εξασφαλίζοντας τη μακροπροθεσμοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων και τη συνολική μείωση του κόστους χρήματος.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές ροές, το κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια κεφάλαια  του Ομίλου, ώστε να παραμείνει προσηλωμένος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης. 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της ΕΛΓΕΚΑ για το επόμενο διάστημα εστιάζουν στην ενίσχυση της εμπορικής της θέσης, στην ισχυροποίηση των οικονομικών της μεγεθών, στη διεύρυνση των συνεργασιών και στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών.
Αντίστοιχα, η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συνεχίσει να εστιάζει στην περαιτέρω εδραίωση της στον χώρο των logistics, μέσω νέων υπηρεσιών και συνεργασιών.

Post Author: Iliop