ΕΛΚΕΘΕ: Έρευνα για ανάπτυξη εξελιγμένων ιχθυοκλωβών για ιχθυοκαλλιέργειες

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θα συνεργαστούν στο πλαίσιο ενός νέου ερευνητικού έργου, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξελιγμένου τύπου ιχθυοκλωβών, κατάλληλων για ιχθυοκαλλιέργειες ανοιχτής θαλάσσης.

Το έργο «Μελέτη Επάρκειας Εξελιγμένων Υλικών Ιχθυοκλωβών Ανοιχτής Θαλάσσης – Αριθμητική και Πειραματική Διερεύνηση σε Συνθήκες Πραγματικής Φόρτισης» (Open Sea Smart Materials Design Fish Cages, MATISSE) αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2019 και θα έχει διάρκεια 36 μηνών. Στο έργο συμμετέχουν πέντε εργαστήρια της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Στόχος του έργου MATISSE είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών ανοιχτής θαλάσσης. Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν σημαντικό τομέα στην παραγωγή τροφίμων και αναμένεται να ανέλθουν στο 52% της παγκόσμιας παραγωγής θαλασσινών έως το 2025. Ωστόσο οι παράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, όπως αργό ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών, υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, εντατική χρήση αντιβιοτικών, κατά τόπους υπερκάλυψη των παράκτιων ζωνών κ.ά.

Για το λόγο αυτό, η ιχθυο-βιομηχανία στρέφεται πλέον σε ιχθυοκαλλιέργειες ανοιχτής θαλάσσης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για αποσυμφόρηση των παράκτιων περιοχών, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών, μείωση της θνησιμότητας των ειδών, δυνατότητα αύξησης της παραγωγής, καθαρισμό των διχτυών μέσω φυσικών μέσων (λόγω των κυματισμών και των θαλάσσιων ρευμάτων), καθώς επίσης τη δυνατότητα εκτροφής μεγαλύτερου μεγέθους ιχθύων, όπως και νέων ειδών.

Το MATISSE αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος ιχθυοκλωβών, κατασκευασμένων από σύγχρονα υλικά, και σχεδιασμένων έτσι ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια σε ακραίες καταστάσεις θάλασσας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει αντέχουν στις επιθέσεις των αρπακτικών και στις έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ παράλληλα να είναι φιλικά στο περιβάλλον.

Η σχεδίαση του συστήματος θα λάβει υπόψη αφενός την επαρκή ροή του νερού μέσω του ιχθυοκλωβού, ώστε να υπάρχει φυσικός καθαρισμός και τα επίπεδα βιοσυσσώρευσης να παραμένουν χαμηλά για να περιοριστεί η χρήση αντιβιοτικών, αφετέρου την αποφυγή των μεγάλων διακυμάνσεων των διχτυών, ώστε τα ψάρια να μην υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και τα επίπεδα θνησιμότητας τους να παραμένουν χαμηλά.

Θα κατασκευαστεί ένας πρότυπος ιχθυοκλωβός υπό κλίμακα, η υδροδυναμική συμπεριφορά του οποίου θα δοκιμαστεί πειραματικά. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και για όσες άλλες δείξουν ενδιαφέρον εκτός του συγκεκριμένου χώρου.

Post Author: Iliop