ΕΛ.Γ.Α.: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (27 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού είκοσι επτά (27) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης (3 άτομα), Βέροιας (13 άτομα), Καβάλας (3 άτομα), Κοζάνης (3 άτομα), Λάρισας (2 άτομα) και Πάτρας (3 άτομα), με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και την Τετάρτη 10-7-2019.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πλήρες κείμενο της σχετικής Προκήρυξης, μπορείτε να αναζητήσετε στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικά Αρχεία

Πηγή: ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Post Author: AgroPress