Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού που αφορά στη διαχείριση νεκρών ζώων

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμού που αφορά στη διαχείριση νεκρών ζώων

Οι τεχνικές προδιαγραφές του επικείμενου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021», θα παρουσιαστούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, Πάτρα), την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, στις 10.00 το πρωί.

Κατά τη συνάντηση θα αναλυθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής θα απαντήσουν σε πιθανές ερωτήσεις – απορίες των ενδιαφερομένων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Στην ίδια συνάντηση θα δοθούν στοιχεία για το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας, τη φυσιογνωμία αυτού, ενώ θα εκτιμηθεί το μέγεθος του αντικειμένου και θα δοθούν πληροφορίες για λοιπά στοιχεία που θα ενδιέφεραν τους δυνητικά συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλεί όλους εμπλεκόμενους στον τομέα διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής).

Post Author: AgroPress