Ενημέρωση για τα σχέδια βελτίωσης – Πάτρα και Τρίπολη

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοινώνει τον προγραμματισμό 2 ενημερωτικών εκδηλώσεων που αφορούν στην παρουσίαση των Σχεδίων Βελτίωσης, (Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος») του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν:

1. Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30 στην Πάτρα (αίθουσα «Αίγλη», Veso Mare, Ακτή Δυμαίων 17). Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε γεωτεχνικούς και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2. Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.30 στην Τρίπολη (αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21). Η εκδήλωση αφορά σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κεντρικός εισηγητής των εκδηλώσεων θα είναι ο κ. Ευθύμιος Τσιατούρας, προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Post Author: AgroPress