Επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Συγκεκριμένα με την με αριθ. Πρωτοκόλου 408/74175 απόφασης, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, αποφασίζεται η ΕΝΙΣΧΥΣΗ, με το ποσό των 2.499.939,29 ευρώ, της πρότασης με κωδικό Γ2ΜΕ-00581, που είχε υποβληθεί από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 4.999.878,58 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2.5 εκατ. ευρώ περίπου, θα καλυφθεί σε ποσοστό 25% με ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο 25% με δανειακά κεφάλαια.

Με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης η επιχείρηση επιθυμεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση (κύρια από το εξωτερικό) για παραγωγή τυριού στον κλάδο του γάλακτος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, ανταποκρινόμενη έτσι στις απαιτήσεις των καταναλωτών κάνοντάς τα πιο ελκυστικά μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους.

Ταυτόχρονα, με τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών και συνοδευτικών υποδομών, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής ροής, θα γίνει επέκταση κατά 3.000 τ.μ. των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Η επέκταση αυτή θα περιλαμβάνει νέες κτιριακές υποδομές, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, ενώ ο βιολογικός καθαρισμός θα επεκταθεί και θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής βιοαερίου που θα χρησιμοποιείται για καύσιμη ύλη. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου των τυροκομικών προϊόντων στο χώρο των ψυκτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Αγίας Άννας στο Σκεπαστό.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο, αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας του δήμου Καλαβρύτων καθώς η προβλεπόμενη απασχόληση θα είναι αυξημένη κατά 1,0 ΕΜΕ σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση πριν, ενώ άνω του 30% και ίσο με 50% ( = 0,5 ΕΜΕ) από το νέο προσωπικό θα είναι πτυχιούχοι εξειδικευμένοι, αφού θα εμπλέκονται με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ολόκληρο το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, ενώ ο Πρόεδρος κ. Παύλος Σατολιάς και ο γενικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος δήλωσαν:
“Η έγκριση της ενίσχυσης με το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ της πρότασης ύψους 5 εκατ. ευρώ, που υποβάλαμε για τον εκσυγχρονισμό της τυροκομικής μας μονάδας στο Σκεπαστό, σηματοδοτεί μια νέα εποχή, όχι μόνο για τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, αλλά και για τους κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας”.

Post Author: Iliop