Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Όταν αναφερόμαστε στην Επιθεώρηση Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων γίνεται λόγος για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά. Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, είναι τακτική, δηλαδή επαναλαμβάνεται μία φορά μέχρι το Νοέμβριο του 2016, μία φορά μέχρι το 2020 και μετά κάθε τριετία. Αν και η επιθεώρηση γίνεται από ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤΕΕΕΓΦ, ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η επιθεώρηση είναι σημαντική όχι μόνο επειδή από το νόμο είναι υποχρεωτική και επειδή προβλέπονται κυρώσεις που φθάνουν τα 5.000 € για όσους μετά τις 26-11-2016 χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker επιθεώρησης. Η σημασία της έγκειται στη διαπίστωση ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά.

Αρχικά  μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φάρμακων. Παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα. Τέλος υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων καθώς και προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, αποτελούν ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ως δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών.

Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΛΘΩ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Πριν την επιθεώρηση χρειάζεται προσοχή στην καταγραφή των ψεκαστικών, αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ. Η Συμπλήρώση, υπογραφή και κατάθέση εκεί ένός απογραφικού  δελτίου για τα ψεκαστικά που χρησιμοποιήθηκαν στις στις καλλιέργειές είναι απαραίτητα.

Το απογραφικό δελτίο προμηθεύεται από την ΠΥΑΑΜ και έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην περίπτωση που αποσταλεί  ταχυδρομικά πρέπει να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι ψεκαστικών, καθιερώθηκε ειδικό πεδίο στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει δηλωθεί εκεί ο εξοπλισμός, αποστέλλεται υπηρεσιακά στην ΠΥΑΑΜ και δεν χρειάζεται επιπλέον δήλωση.

Η επικοινωνία με έναν ΣΤΕΕΕΓΦ για να συμφωνηθεί ο χρόνος, ο τόπος και το κόστος της επιθεώρησης. Όλοι οι ΣΤΕΕΕΓΦ που έχουν εξουσιοδοτηθεί βρίσκονται ανηρτημένοι στον χάρτη, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Εσωτερική και εξωτερική πλύση του ψεκαστικού ώστε να προσέλθει για επιθεώρηση καθαρό και να μη δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Προσοχή ώστε να μην δημιουργηθεί σημειακή ρύπανση και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.Εσωτερική και εξωτερική πλύση του ψεκαστικού ώστε να προσέλθει για επιθεώρηση καθαρό και να μη δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Προσοχή ώστε να μην δημιουργηθεί σημειακή ρύπανση και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.

ΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΖΩ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ

Πηγή: minagric.gr

Post Author: katerina