Επιμολύνσεις και απαγορευμένες φυτοπροστατευτικές ουσίες μπλοκάρουν τις εξαγωγές ελαιολάδου της Αχαΐας

Σημαντικά προβλήματα δημιουργεί για μια ακόμα χρονιά η χρήση της δραστική ουσίας chlorpyrifos στα ελαιόδεντρα, κάτι που φαίνεται στις αναλύσεις που πραγματοποιούνται από τις εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου. Η μεγάλη συγκέντρωση, που έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, πλήττοντας την αξιοπιστία του ελληνικού προϊόντος. Επιπλέον δημιουργείται η ανησυχία και για τις ποσότητες που διοχετεύονται στην ελληνική αγορά. Όπως επισημαίνεται από τους επαγγελματίες του κλάδου του νόμου Αχαΐας πρωτίστως το θέμα είναι η υγεία του τελικού καταναλωτή.

Ένα επιπλέον θέμα αφορά τις προσμίξεις που οφείλονται στη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού και τα κατάλοιπα που αφήνουν το γράσο και τα λάδια λίπανσης αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις και αυτά ξεπερνούν το όριο.

Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν οι παρακάτω συστάσεις.

Προμηθευόμαστε τα σκευάσματα που έχουν ένδειξη για χρήση στην ελιά και τηρούμε τις δοσολογίες και τις επαναλήψεις, όπως αυτά αναγράφονται στη συσκευασία του φυτοφαρμάκου.

Μεγάλη προσοχή στη χρήση του αλυσοπρίονου και των άλλων μηχανημάτων, ώστε να μην αφήνουν υπολείμματα στις ελιές. Χρειάζεται σωστή συντήρηση.

Επιπλέον σε περίπτωση συγκαλλιέργειας δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκεύασμα που δεν έχει ένδειξη για ελιά και ας έχει ένδειξη για την άλλη καλλιέργεια. Τέλος να αναφέρουμε πως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε αερομεταφορά από γειτονική διαφορετική καλλιέργεια.

Post Author: AgroPress