Εύκολη η ένταξη Νέων Αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης 2022

Οι Νέοι Αγρότες λαμβάνουν απευθείας μόρια λόγω της ένταξής τους στο Πρόγραμμα. Έπειτα, όσοι επεδίωξαν να φτάνουν ή να ξεπεράσουν το μάξιμουμ της τυπικής απόδοσης των 20.000 ευρώ για λόγους μοριοδότησης στους Νέους, το κριτήριο αυτό θα μετρήσει και στα Σχέδια.

Όσον αφορά την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, αυτή αναμένεται μετά την πληρωμή όλων των Νέων Αγροτών και στην καλύτερη περίπτωση τον Νοέμβριο.

Οι επενδύσεις που μπορούν να επιδοτηθούν από την εν λόγω δράση πιθανολογείται να είναι οι εξής :

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών όπως στάβλοι, αποθήκες.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού όπως τρακτέρ, παρελκόμενα, αμελκτήρια.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κλπ)

Αναλυτικότερα τα κριτήρια βαθμολογίας στη νέα προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης, αναμένεται να είναι:

 • Δραστηριοποίηση σε αιγοπροβατοτροφία, βαµβάκι, µελισσοκοµία, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή (π.χ. ελιές).
 • Πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Περιφερειακά κριτήρια.
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση µεταξύ ορίων που θα καθοριστούν. Τη µεγαλύτερη βαθµολογία θα λάβουν υψηλότερης δυναµικής εκµεταλλεύσεις και όχι ξανά µονάδες µε 15.000-20.000 τυπική απόδοση.
 • Προτεραιότητα σε επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης.
 • Απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια
 • Επενδύσεις ΑΠΕ και καινοτόµες επενδύσεις.
 • Η ιδιότητα του νέου γεωργού,
 • η Εµπειρία γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιημένες γνώσεις.
 • Η δυναµική της εκµετάλλευσης: Ενηµερότητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκµετάλλευσης.

Για να μπορούν να κριθούν δικαιούχοι του προγράμματος, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες – και όχι ως νεοεισερχόμενοι – ή να έχουν κριθεί δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» σύμφωνα με την πρόσκληση του έτους 2021.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2022, με ελάχιστη τυπική απόδοση 8.000 ευρώ.

Post Author: AgroPress