Η νέα Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον Απόστολο Κατσιφάρα

Tην πρώτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα είχαν την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, τα μέλη της νέα Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε,. μετά την πρόσφατη εκλογή τους, προκειμένου να συζητηθούν θέματα του πρωτογενή τομέα και δυνατότητες συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Το στοίχημα ανάκαμψης του παραγωγικού ιστού της Δυτικής Ελλάδας περνά μέσα από έναν ισχυρό, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάταξη της αγροτικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος που θα φέρει απασχόληση και εισόδημα στους αγρότες και προϊόντα ανταγωνιστικά στο ράφι.» δήλωσε κατά τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, συμπληρώνοντας ότι «το ΓΕΩΤΕΕ αποτελεί θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας και, για εμάς, αποτελεί ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ο Θανάσης Πετρόπουλος, γνώστης του τομέα από διαφορετικούς ρόλους, βρίσκεται επικεφαλής του νέου σχήματος με μέλη που αγαπούν τον τόπο τους, δραστήρια και μπήκαν στο σχήμα αυτό με διάθεση και πρωτοβουλίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τομείς που οι δυο πλευρές μπορούν να συνεργαστούν και κυρίως την βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Περιφέρειας και την από κοινού συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα, ενώ συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση ημερίδας για την ευφυή γεωργία, πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και στη μείωση κόστους παραγωγής.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, ανάπτυξαν επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, τους υδρογονάνθρακες, την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, όπως και της γεωργικής γης, την διαχείριση των απορριμμάτων του αγροτικού τομέα. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα πολιτικής προστασίας που συνδέονται με τα γεωλογικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις και διάβρωση των ακτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ – Παρατήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Αθανάσιος Πετρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Αντωνόπουλος, ο Οργανωτικός Γραμματέας Νικόλαος Νιφόρας, ο Ταμίας Γεώργιος Αγγελόπουλος, όπως επίσης τα μέλη της Διοικούσας Γεώργιος Κοντογιάννης και Γεώργιος Χατζηπανταζής. Από την πλευρά της Περιφέρειας, ο Σταύρος Βέρρας, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής και ο Σπύρος Παπασπύρου, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Post Author: AgroPress