Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινά διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκινά διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Την έναρξη της διαβούλευσης για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) ανακοινώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,καθώς η εκπόνηση του ΠεΣΠΚΑ εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τους προηγούμενους μήνες, μέσω τεχνικού συμβούλου και με την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εκπονήθηκαν τόσο το ΠεΣΠΚΑ όσο και η αντίστοιχη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσα στις επόμενες μέρες το αρχικό σχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr) παρέχοντας τη δυνατότητα αποστολής σχολίων και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο, όπως δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες κ.ά. ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων.

«Η συνδρομή και η ανταπόκριση όλων κρίνεται απαραίτητη με στόχο το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με πληρότητα, προκειμένου να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης. Επεσήμανε ακόμη ότι εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, θα πραγματοποιηθούν τρεις τεχνικές συναντήσεις, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς όπως, δήμοι, τεχνικά επιμελητήρια, περιβαλλοντικοί φορείς κ.α., προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα δεδομένα της κάθε περιοχής, ενώ θα ακολουθήσει ενημερωτική ημερίδα προκειμένου να γνωμοδοτήσει και η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που συστάθηκε πρόσφατα.

Τέλος, ο κ. Δημητρογιάννης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ώστε έως τις 15 Ιανουαρίου 2020 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και το ΠεΣΠΚΑ–ΠΔΕ να κατατεθεί για έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Να σημειωθεί ότι το ΠεΣΠΚΑ–ΠΔΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP2.6-ευμενές, RCP4.5-ενδιάμεσο, RCP8.5-δυσμενές) και για τρείς χρονικές περιόδους: βραχυπρόθεσμο (2011‐2030), μεσοπρόθεσμο (2031‐2050) και μακροπρόθεσμο (2081‐2100) χρονικό ορίζοντα της 5ης έκθεσης για την κλιματική αλλαγή (AR5, IPCC, 2014) της IPCC (Intergovermental Panel for Climate Change – IPCC, Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Aλλαγή) που είναι και η τελευταία έκθεση της IPCC. Η ανάλυση για αναμενόμενη μεταβολή του κλίματος στην ΠΔΕ και την αναμενόμενη τρωτότητα έγινε σε χωρική ανάλυση 12,5km x 12,5km και πραγματοποιήθηκε Στατιστική Ανάλυση 70 Κλιματικών Δεικτών και Στατιστική Ανάλυση Τρωτότητας ΠΔΕ στην Κλιματική Αλλαγή για 12 τομείς.

Post Author: katerina