Θέλετε να γίνετε αγρότης ή μελισσοκόμος; Να πως θα εκπαιδευτείτε

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την επιστημονική καθοδήγηση πλειάδας έμπειρων καθηγητών του Πανεπιστημίου, επικεφαλής των οποίων είναι ο κ. Ε. Παπλωματάς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης θα προετοιμάσει νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα της Μελισσοκομίας, των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και της Αειφόρου Καλλιέργειας των Ψυχανθών.

Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Μελισσοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα (1 group Μάιο και 1 group Ιούνιο), κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση πάνω σε κυψέλες, στον αγρό και σε διάφορες τεχνικές.

Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα (το πρώτο group τον Μάρτιο και το δεύτερο group τον Μάιο), κατά την διάρκεια των οποίων 4 ώρες είναι θεωρία και 16 ώρες πρακτική άσκηση στον αγρό και στο θερμοκήπιο του Πειραματικού Αγρού με αντικείμενα, α) την εφαρμογή «ορθών γεωργικών πρακτικών» στα φαρμακευτικά / αρωματικά φυτά για βέλτιστες αποδόσεις και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και β) την διαδικασία παραγωγής εγγυημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Αειφόρου Καλλιέργειας των Ψυχανθών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 1 ημέρα για κάθε ομάδα και συνολικά 2 ώρες θεωρία και 4 ώρες πρακτική (και τα δύο groups τον Μάιο) και αφορά εντατική ενασχόληση με την καλλιέργεια των ψυχανθών, με πρακτικές καλλιέργειας και θεωρητικές γνώσεις γύρω από αγρονομικά ζητήματα, στο πλαίσιο του διαμορφωμένου Πειραματικού Αγρού.

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Σκοπός Προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση νέων που προέρχονται από περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 3 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συμβάλλοντας στην οικονομία της υπαίθρου. Σκοπός, επίσης, είναι να δοθεί η ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της μελισσοκομίας, της καλλιέργειας φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών και της αειφόρου καλλιέργειας των ψυχανθών.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στην μελισσοκομία, στην καλλιέργεια των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών και στην καλλιέργεια των ψυχανθών, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
 • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
 • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας και οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από την σπορά ως την συγκομιδή.
 • Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Μελισσοκομία δεν πρέπει να είναι αλλεργικοί σε τσιμπήματα μέλισσας.
 • Ηλικιακό όριο: 18-45 ετών

Πρόγραμμα σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στη Μελισσοκομία περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Προετοιμασία μελισσοκομικού εξοπλισμού
 • Εξοικείωση με τις μέλισσες
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί στη διάρκεια του έτους
 • Συμπεριφορά μελισσών
 • Ασθένειες και εχθροί των μελισσών
 • Μελισσοκομικά φυτά, Προϊόντα κυψέλης και marketing

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στα Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Εξοικείωση με το πολλαπλασιαστικό υλικό αρωματικών φυτών
 • Καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών
 • Καλλιεργητικές τεχνικές (λίπανση, άρδευση, διαχείριση των ζιζανίων, συγκομιδή)

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση στην Αειφόρο Καλλιέργεια των Ψυχανθών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Εξοικείωση με την καλλιέργεια των ψυχανθών
 • Καλλιεργητικές τεχνικές
 • Διαχείριση ζιζανίων

Περιοχή δράσης εκπαιδευτικού κύκλου 2018-19
Κωπαΐδα (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία)

Διάρκεια δράσης
3 ημέρες για την εκπαίδευση στη Μελισσοκομία (1 group Μάιο & 1 group Ιούνιο)
3 ημέρες για την εκπαίδευση στα Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (1 group Μάρτιο και 1 group Μάιο)
1 ημέρα για την εκπαίδευση στα Ψυχανθή (2 group τον Μάιο)
Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθούν όλη την εβδομάδα (μέγιστη διάρκεια ανά ημέρα 8 ώρες).

Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» 
Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. 
Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Χρήσιμες πληροφορίες 
Η μετακίνηση στην περιοχή διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα γίνεται με ιδιωτικά μέσα των συμμετεχόντων. 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων. 

Σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να κάνουν αίτηση και να συμμετέχουν και ωφελούμενοι από τις άλλες δράσεις του προγράμματος. 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της δράσης Experimental Farm διατηρεί το δικαίωμα και την ευθύνη να εντάξει στο πρόγραμμα και εκπαιδευόμενους από τις άλλες Δράσεις του Προγράμματος (Αειφόρος Καλλιέργεια των Ψυχανθών, Μελισσοκομία, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά), κατόπιν συνεννόησης με τους Υπευθύνους Δράσης των άλλων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες 
Άρτεμις Ρήγου
Κατερίνα Παπαλέξη
Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964Αίτηση Συμμετοχής

Post Author: Iliop