Γεωπόνος ζητείται από υδροπονική μονάδα

Ο όμιλος εταιρειών WEST που δραστηριοποιείται δυναμικά και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής τροφίμων αναζητά για την μονάδα ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ στο Μεσολόγγι Γεωπόνο

Καθήκοντα: Οργάνωση και συντονισμός εργασιών υδροπονικής μονάδας καλλιέργειας, Συντονισμός εκπαιδεύσεων του προσωπικού, Καθιέρωση προγραμματισμένων διαδικασιών με τις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας, Αύξηση της παραγωγής με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, Δυνατότητα μελέτης για προβλέψεις παραγωγής ανά θερμοκήπιο και καλλιέργεια, Άριστη γνώση συνταγών θρέψης και λίπανσης καλλιέργειας, Παρακολούθηση συντήρησης κτηρίων και μηχανημάτων

Προϋποθέσεις: Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Εμπειρία σε υδροπονική καλλιέργεια , Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, Καλή γνώση αγγλικών, Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),Δεξιότητες: Γνώση Αντικειμένου, Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων

Παροχές: Υψηλές μηνιαίες απολαβές, Πλήρης Απασχόληση, Ασφαλιστική Κάλυψη, Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες , να στείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΤΤ002,επιλέγοντας “Αίτηση“.Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα , δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αποστολή αίτησης μέσω careerjet.gr στον σύνδεσμο>>>

Post Author: AgroPress