Θέση εργασίας – Γεωπόνος ΠΕ πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος

Φορέας γεωργικών συμβουλών αναζητά γεωπόνο πιστοποιημένο γεωργικό σύμβουλο για εργασία στο νομό Αχαΐας, έδρα Πάτρα. Μόνιμη θέση, πλήρους απασχόλησης

Προσόντα

πτυχίο γεωπόνου ΠΕ

πιστοποίηση γεωργικού συμβούλου

χρήση office suite – word, excel

επιθυμητές γνώσεις φυτοπροστασίας, λίπανσης ελαιώνων, αμπελώνων

δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

αποστείλετε βιογραφικό στο info@agrotech.com.gr με αναφορά στις θεματικές ενότητες που έχετε πιστοποιηθεί

Post Author: AgroPress