Θέση εργασίας: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – Κύπρος

Περιγραφή Θέσης

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο/Επόπτη Καλλιεργειών για πλήρους απασχόλησης στην Πάφο.

Σκοπός θέσης:

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί παιρεταίρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες:

  • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της
  • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής
  • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά
  • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία
  • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας
  • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Σχετική πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@alionveg.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.

Post Author: AgroPress