Καταληκτική ημερομηνία 4/11/2019 για την επιχειρηματική εκκίνηση και την εξωστρέφεια

Την παράταση για την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας ανακοίνωσε η περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.

Τα δύο προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του αγροτουρισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας και να εκκινήσουν μετά την έγκριση.

Post Author: AgroPress