Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις εντός Οικισμών

Ένα μεγάλο θέμα είναι η ύπαρξη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ποιμνιοστάσια και αγροτικές αποθήκες), εντός οικισμών. Με τις συνεχείς επεκτάσεις των αστικών ιστών τα τελευταία χρόνια, η κτηνοτροφία «εκδιώχθηκε» όλο και πιο μακριά ή «εγκλωβίσθηκε» στα όρια των νέων επεκτάσεων. Το ζήτημα δεν είναι μόνον ηθικό, αλλά και πραγματικής επιβίωσης των κτηνοτρόφων.
Παραδοσιακές, αγροτικές οικογένειες, που είχαν επενδύσει (τόσο σε ζωικό κεφάλαιο – όσο και σε εξοπλισμό – μηχανήματα) βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταγγελίες «αγανακτούντων» γειτόνων που έφτιαξαν σπίτια ή εξοχικά πλησίον τους. Αστών που αγόρασαν αγροτεμάχια στις επεκτάσεις των οικισμών, γνωρίζοντας ότι εκεί υπάρχουν κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις. Αγόρασαν φθηνά (γιατί γειτονεύει το χωράφι με ποιμνιοστάσιο), πίεσαν όταν έγιναν πολλοί και ενέταξαν τα αγροτεμάχια τους σε σχέδιο πόλης και φυσικά αλλάξαν τις χρήσεις γης.


Εγκλωβισμένοι τώρα οι κτηνοτρόφοι, τι λύσεις έχουν :

 • ή εκποιούν τα κοπάδια τους (απαξιώνοντας επενδύσεις μια ζωής),
 • ή μεταφέρονται σε άλλες περιοχές (εκτός οικισμών αν και εφόσον βρουν), επωμιζόμενοι
  το κόστος μεταφοράς – εγκατάστασης – κατασκευής νέων κτιρίων),
 • ή διατηρούν τις εγκαταστάσεις εντός οικισμών, σε επίπεδα κτηνοτροφικής
  δυναμικότητας του έτους 2012 (όσοι ενημερώθηκαν και έκαναν σχετική αίτηση –
  φάκελο στην εκάστοτε Περιφέρεια, έως τις 30-06-2019 που υπήρχε σχετική εγκύκλιος
  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
  Τι μπορεί και πρέπει να κάνει η Πολιτεία :
 • Να εκδώσει άδειες διατήρησης της κτηνοτροφικής τους μονάδας (εντός οικισμού) για
  όσους έχουν κάνει αίτηση έως 30-06-2019.
 • Να προκηρύξει πρόγραμμα Μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με
  χρηματοδότηση των δαπανών κατασκευής νέων κτιρίων.
  Το ζήτημα της ύπαρξης των κτηνοτροφικών μονάδων δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνον
  τους κτηνοτρόφους. Είναι εθνικό ζήτημα γιατί αφορά βασικά αγροτικά προϊόντα. Αν βεβαία
  θέλουμε να συνεχίσουμε, ως χώρα να παράγουμε και να έχουμε πρωτογενή τομέα. Εκτός αν
  κάποιοι πιστεύουν ότι μόνο με τουρισμό θα έρθει η ανάπτυξη ……

του Γεωργίου Σιγαλού
Γεωπόνου
Γραμματέα Δημοτικής Παράταξης «Σπιράλ»

Post Author: AgroPress