Λίγες ημέρες έμειναν για την ένταξη κτηνοτρόφων στον Αναπτυξιακό – Τελευταία ευκαιρία για επενδύσεις

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή κτηνοτρόφων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» που προβλέπεται από τον Αναπτυξιακό νόμο.

Αιτήσεις δεν μπορούν να γίνουν από φυσικά πρόσωπα, αλλά από επιχειρήσεις αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς επίσης από συμπράξεις κτηνοτρόφων ή ομάδων και συνεταιρισμούς.

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου λοιπόν, χρηματοδοτούνται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για εξοπλισμό, κατασκευή αποθηκών, παγολεκάνες, αρμεκτήρια κλπ. Δεν επιδοτούνται η αγορά ζώων και η αγορά τρακτέρ και επαγγελματικών οχημάτων.

Για πρώτη φορά μέχρι τώρα επιλέξιμη δαπάνη είναι ο εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικής μονάδας, χωρίς να χρειάζεται επέκταση της.

Σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία δεν είναι και στα καλύτερά της, παρέχεται μεγάλη ευκαιρία στους αιγοπροβατοτρόφους, αγελαδοτρόφους, χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους αλλά και μελισσοκόμους να επιδοτηθούν. Έτσι θα μπορούν να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν την σταβλική τους  εγκατάσταση και παράλληλα να αγοράσουν ότι χρειάζεται για τη σύγχρονη λειτουργία της, ρομποτικά αρμεκτήρια, ρομποτικές ταίστρες, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, μηχανήματα melting ζωοτροφών, συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και δροσισμού των ζώων, ποτίστρες, παγολεκάνες, αλλά και συστήματα άρδευσης, βιολογικού καθαρισμού. Επίσης επιδοτούνται συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας που τυχόν θα δημιουργηθούν από την επένδυση.

Ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 500.000 ευρώ, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 250.000 ευρώ για μεσαίες . Για τις μικρές, το ελάχιστο επιλέξιμο ποσόν ορίζεται στις 150.000 ευρώ και για πολύ μικρές επιχειρήσεις στις 100.000 ευρώ.

Post Author: Iliop