Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις συγκομιδής για τα αμπελουργικά προϊόντα

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπενθυμίζει στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι για το έτος 2017 υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής, που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων, που προβλέπονται για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο (ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ).

Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (πχ. Αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής παρατείνεται μέχρι και την 31ηΔεκεμβρίου 2017, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *