Με μερική απασχόληση ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών ο γεωτεχνικός για φυτώρια και πώληση λιπασμάτων

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση για την απασχόληση του γεωτεχνικού σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις πώλησης λιπασμάτων,  παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού όπως και εμπορίας λιπασμάτων.  Μπορείτε να βρείτε την τροποποίηση στον σύνδεσμο.

Σύμφωνα με την τροποποίηση η επιχείρηση οφείλει να αναρτά το πρόγραμμα εργασίας και το όνομα του υπεύθυνου επιστήμονα,  ενώ  ορίζονται και συγκεκριμένες εργασίες κατά τις οποίες πρέπει να είναι παρών.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *