Με 218 εκ. € ξεκινάει το πρόγραμμα των βιολογικών – 38 εκ. € στη Δυτική Ελλάδα

Από 19 Μαρτίου ξεκινά η διαδικασία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Οι βοσκότοποι και το ζωικό κεφάλαιο πρέπει:

α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2017·

β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·

γ) ειδικά για τη δράση 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας·

δ) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών·

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για μοριοδότηση, που θα καθορίσουν ποιοι τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τον αριθμό των κτηνοτρόφων που μπορούν να επιδοτηθούν. Προκρίνονται οι νέοι κτηνοτρόφοι.

Επικοινωνήστε με τον γεωπόνο μελετητή σας για νε ενημερωθείτε υπεύθυνα και για την υλοποίηση της αίτησης.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδω

Post Author: AgroPress