«Μη μας εξαιρείτε από τα ανθυγιεινά»- Αντιδρούν οι κτηνίατροι για την στάση του Υπουργείου

dav

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχωβίτη απέστειλε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης, ζητώντας την επαναχορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους κτηνιάτρους. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ο κ. Μάμαλης (φωτό):

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας οφείλει να τονίσει πως το κτηνιατρικό επάγγελμα αποτελεί ένα από τα πλέον ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζουμε ότι οι Κτηνίατροι καλούνται καθημερινά, στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, να ασκήσουν καθήκοντα – επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κλινική εξέταση και περίθαλψη των ασθενών ζώων (στάβλοι, ιατρεία ζώων συντροφιάς κλπ), εμβολιασμούς με ζωντανά στελέχη μικροβίων και ιών, μικροβιακές, παρασιτολογικές, ανοσοενζυμικές, χημικές και βιοχημικές αναλύσεις παθολογικών υλικών και τροφίμων ζωικής προέλευσης, διαχείριση παθολογικών υλικών και υλικών ειδικού κινδύνου (π.χ. εγκέφαλοι βοοειδών και αιγοπροβάτων για σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες), βαριά εργασία στην παραγωγή βιομηχανιών τροφίμων, επίσημο έλεγχο σε αυτές (σφαγεία, ιχθυόσκαλες, μεταποιητικές βιομηχανίες γάλακτος, κρέατος και αλιευμάτων, ψυκτικές αποθήκες, εγκαταστάσεις οστρακοειδών), εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και πρόληψης και καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων και διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε στάβλους στο πλαίσιο επισήμου ελέγχου και ελέγχου των διατάξεων που διέπουν την ευζωία των ζώων. Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι Κτηνίατροι αντιμετωπίζουν, καθημερινά, ένα μεγάλο πλήθος σοβαρών εργασιακών κινδύνων. Ειδικότερα, αναφέρουμε τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων (βλαπτικών παραγόντων): 1. Βιολογικοί Κίνδυνοι: Φορείς αυτών είναι τα ζώα (ασθενή αλλά και υγιή) μέσω των οποίων δύνανται να μεταφερθούν στους κτηνιάτρους. Η μετάδοση γίνεται με τις εκκρίσεις (π.χ. γάλα) και τις απεκκρίσεις των ζώων, καθώς και κατά τις δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις των παθολογικών υλικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: I. Μικρόβια: Βρουκέλλα (μελιταίος πυρετός), βάκιλος της φυματίωσης, άνθρακας, κολοβακτηριοειδή, σαλμονέλλα, κλωστρίδια (μεταξύ των οποίων και του τετάνου), κοξιέλα (πυρετός Q), σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, χλαμύδια, καμπυλοβακτηρίδια, λιστέρια, λεπτόσπειρα κλπ. II. Ιοί: Λύσσα, γρίπη πτηνών και χοίρων, ιός Δυτικού Νείλου, ρετροϊοί, νοροϊοί, εντεροίοί κλπ III. Παράσιτα: Εχινόκοκκος, Λεϊσμάνια, Τοξόπλασμα, Τριχινέλλα, Ασκαρίδες κλπ IV. Μύκητες: Ασπέργιλλοι, Δερματόφυτα κλπ V. Prions: Μεταδίδουν τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. Όπως επισημαίνεται μάλιστα σε έκθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) του έτους 2007, το 41,7% των Κτηνιάτρων έχει προσβληθεί από κάποια ζωοανθρωπονόσο. Ειδικότερα, το 88,4% επί του συνόλου αυτών που ασθενούν έχουν προσβληθεί από μελιταίο πυρετό οφειλόμενο στην Brucella melitensis (Βρουκέλλωση), το 2,8 % από Άνθρακα, το 2,5% από Σαλμονέλλωση, το 2,3% από Πυρετό Q, το 1,1% από Τοξοπλάσμωση, ενώ με ποσοστό μικρότερο του 1% εμφανίζονται η Χλαμυδίαση, η Φυματίωση και η Υδατίδωση- Εχινοκοκκίαση. 2. Χημικοί Κίνδυνοι: Πρότυπες χημικές ουσίες (π.χ. τοξίνες όπως αφλατοξίνες, μυκοτοξίνες, θαλάσσιες βιοτοξίνες), αναισθητικές ουσίες, καυστικά, ερεθιστικά και διαβρωτικά υλικά χημικής ανάλυσης, πτητικοί οργανικοί διαλύτες, καρκινογόνα αντιδραστήρια, εύφλεκτα υλικά, απολυμαντικά χώρων. Στους χημικούς παράγοντες εκτίθενται όλοι οι εργαστηριακοί κτηνίατροι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι κτηνίατροι που εργάζονται σε βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακοβιομηχανίες και όλοι όσοι διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά ιατρεία ζώων συντροφιάς. 3. Φυσικοί Κίνδυνοι: Σε όλους τους εργασιακούς χώρους (στάβλοι, σφαγεία, ιχθυόσκαλες, βιομηχανία τροφίμων, ιατρεία, εργαστήρια) οι σημαντικότεροι φυσικοί κίνδυνοι είναι: βαριά σωματική εργασία (π.χ. αιμοληψία βοοειδών, συγκράτηση ζώων, μεταφορά βαριών αντικειμένων όπως μεγάλες φιάλες αντιδραστηρίων), έκθεση σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, ρεύμα αέρα (π.χ. εφαρμογή προγραμμάτων ζωοανθρωπονόσων, ψυκτικές αποθήκες, βιομηχανία τροφίμων, ιχθυόσκαλα, σφαγεία), έκθεση σε ακτινοβολία (εργαστήρια, ιατρεία), σωματικές βλάβες και κακώσεις (λακτίσματα, δαγκώματα, επιθετική συμπεριφορά των ζώων), θέση σώματος κατά την εργασία, όπως χειρουργεία, εργαστήρια, κλινική εξέταση ζώων, κρεοσκοπία (σκύψιμο, διάταση, ύψος των χεριών πάνω από τους ώμους, ορθοστασία, πολύωρη κάμψη του αυχένα).

Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι: Λόγω της φύσεως και της ευθύνης του επαγγέλματος το εργασιακό stress αποτελεί καθημερινότητα των κτηνιάτρων. Τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα η καθημερινή επαφή με παραγωγούς, ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, κτηνοτρόφους και πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες φορτίζει ακόμη περισσότερο τους κτηνιάτρους, που καλούνται πολλές φορές να αντιμετωπίσουν ακόμη και επιθετική συμπεριφορά, διατηρώντας τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία τους. Επιπλέον οι πολλές ώρες εργασίας, η εργασία σε περιόδους αργιών (ιατρεία, επίσημοι έλεγχοι πέραν του ωραρίου στο δημόσιο κυρίως Χριστούγεννα και Πάσχα) και οι ελλείψεις πόρων (κυρίως στον δημόσιο τομέα) εντείνουν τις δυσκολίες. Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπενθυμίζουμε πως οι Κτηνίατροι, από το έτος 1979, ήταν δικαιούχοι του ανθυγιεινού επιδόματος, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Νόμων 977/1979, 1160/1981, 2470/1997, 2768/1999, 2873/2000, 3205/2003 και 3554/2007. Δυστυχώς, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος διακόπηκε, παντελώς άδικα και αδικαιολόγητα, το έτος 2011. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε πως η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να άρει άμεσα την ως άνω συντελούμενη, σε βάρος των Κτηνιάτρων, αδικία και να μεριμνήσει για την άμεση επαναχορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό το πλήθος και τη σοβαρότητα των κινδύνων του εργασιακού τους περιβάλλοντος, αλλά και τη σημαντική συμβολή τους στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να αναλάβετε, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την άμεση ένταξη των Κτηνιάτρων – μελών τους Επιμελητηρίου μας στις κατηγορίες δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος. Αναμένοντας τις περαιτέρω ενέργειές σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνηση ή συνεργασία επί του θέματος».

Post Author: Iliop