Μια (1) θέση ερευνητή ειδικότητας Γεωπόνου

Στο Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο, διατίθεται για άμεση πρόσληψη, μια θέση ερευνητή ειδικότητας Γεωπόνου, διάρκειας 18 -22 μηνών.

Ελάχιστες προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, είναι:

  • Πτυχίο Γεωπόνου,
  • Μεταπτυχιακές σπουδές,
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
  • Εμπειρία σε Θέματα Υδατικών Σχέσεων, Οικοφυσιολογιας, Εδαφολογίας, Αρδεύσεων, Γεωργίας Ακριβείας,
  • Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στη συμμετοχή / εκπόνηση /συγγραφή / διαχείριση εθνικών η ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι τις 08/03/2019 στα παρακάτω email:  
vtrianta@upatras.gr & apatakas@upatras.gr

Για τη θέση υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Post Author: AgroPress