Μόλις το 8% των αγροτών μικρότεροι από 40 χρονών

Αύξηση παρουσίασαν οι τιμές των λαχανικών κατά +0,3%, τα προϊόντα ελιάς +6,4%, ενώ μειωμένες ήταν οι τιμές των φρούτων κατά -1,2%.

Μείωση παρουσίασε η παραγωγή και η τιμή του γάλακτος, αντιστοίχως κατά 4,7% και 2%.

Η αξία της αγροτικής παραγωγής συνολικά παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5% και ανήλθε στα 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αγροτικό τομέα απασχολήθηκε το 10,7% του πληθυσμού, ενώ στην Ε,Ε. των 28 ο μέσος όρος είναι 4,2%. Συνολικά 436.200 εργαζόμενοι απασχολούνται στον αγροτικό τομέα.

Αρνητική είναι η εικόνα στον τομέα των νέων αγροτών καθώς μόλις το 8,3% του αγροτικού δυναμικού είναι νεότερο από 40 έτη. Οι αγρότισσες αποτελούν το 27,5%.

Συνοψίζοντας από τις 685.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις το 67% έχουν εισόδημα μικρότερο των 8.οοο ευρώ ενώ σχεδόν στο σύνολό τους αποτελούν οικογενειακή επιχείρηση.

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και για την ιχθυοκαλλιέργεια. Στον συγκεκριμένο τομέα απασχολούνται 20.850 εργαζόμενοι και η αξία του παραγώμενου προϊόντος ανέρχεται στα 525 εκατομμύρια ευρώ.

πηγή: EUROSTAT

Post Author: AgroPress