Νέο επενδυτικό πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας

Την προώθηση της συνεργασίας σε βασικούς τομείς, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η μεταποίηση, η έρευνα και ανάπτυξη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αφορά το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 που υπέγραψε στο Πεκίνο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

   Το σχέδιο, το οποίο παρουσιάζει σήμερα το ΑΠΕ -ΜΠΕ, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα εισαγάγουν και θα προωθήσουν από κοινού σχέδια δυνητικών κοινών έργων και θα βοηθήσουν τις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις και των δύο χωρών να προσδιορίσουν επενδυτικά έργα και έργα συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος, ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και των δύο χωρών θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα προκειμένου να προωθηθεί η ταχεία υλοποίησή τους.

   Κατά το ταξίδι του στην Κίνα ο υπουργός συναντήθηκε και με εκπροσώπους μεγάλων κινεζικών εταιρείων που εκδήλωσαν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

   Στο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 αναφέρονται αναλυτικά οι τομείς και τα έργα που μπορεί να υπάρξει επέκταση της συνεργασίας:

      Πλαίσιο Συνεργασίας σε βασικούς τομείς για τα έτη 2020-2022

      Ιστορικό

      Ο οικονομικός Δρόμος του Μεταξιού και ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού του 21ου αι. (Πρωτοβουλία Belt and Road), που παρουσίασε ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping το 2013, εστιάζει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας, της Ευρασίας και άλλων περιοχών. Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού του 21ου αι., καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Η Ελλάδα και η Κίνα θα προωθήσουν την κοινή τους πρόοδο συνδυάζοντας την Πρωτοβουλία Belt and Road με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας.

   Μετά το κοινό ανακοινωθέν μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ελλάδας σχετικά με την καθιέρωση Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης το 2006 και το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπογράφηκε το 2014, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα τριετές Πλαίσιο Συνεργασίας με αρχική περίοδο εφαρμογής τα έτη 2017-2019. Το Πλαίσιο Συνεργασίας, που αφορά σε βασικούς τομείς, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση και θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την κοινή ανάπτυξη των δύο χωρών, συμφωνείται να επεκταθεί και στην επόμενη τριετία, ώστε να καλύψει προγραμματικά την περίοδο 2020-2022.

      Σκοπός

      Σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας «Belt and Road» με την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν το Πλαίσιο Συνεργασίας σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και χωρίς να θίγονται οι δεσμεύσεις της Ελλάδας, που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.

   Και οι δύο πλευρές θα εισαγάγουν και θα προωθήσουν από κοινού σχέδια δυνητικών κοινών έργων σε βασικούς τομείς και θα βοηθήσουν τις κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεων και των δύο χωρών να προσδιορίσουν επενδυτικά έργα και έργα συνεργασίας κοινού ενδιαφέροντος. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και των δύο χωρών θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν υποστήριξη σε επιλεγμένα έργα προκειμένου να προωθηθεί η ταχεία υλοποίηση.

   Η υλοποίηση των κοινών έργων θα ακολουθήσει την αρχή της συμμετοχής των επιχειρήσεων, του προσανατολισμού της αγοράς, των εμπορικών δραστηριοτήτων, σε συμφωνία με τις τοπικές πρακτικές και τους διεθνείς κανόνες.

      Κύριοι τομείς συνεργασίας

    Κύριοι τομείς συνεργασίας είναι οι μεταφορές η ενέργεια, οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, ενώ η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί στη μεταποίηση, την έρευνα και ανάπτυξη και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

      Μεταφορές

   Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε ολοένα πιο ισχυρό διαμετακομιστικό κέντρο. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά και η συζήτηση για επέκταση της συνεργασίας αφορά στους τομείς:

   * Έργα αναβάθμισης σιδηροδρομικών συνδέσεων κια δημιουργικά νέων σιδηροδρομικών υποδομών Αλεξανδρούπολης – Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς, Θεσσαλονίκης – Βουδαπέστης και Αθήνας – Πάτρας ώστε να αναπτυχθεί δίκτυο σιδηροδρομικής σύνδεσης κομβικών λιμανιών (Πειραιάς, Ελευσίνα, Πάτρα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη , Θεσσαλονίκη).

   * Επενδύσεις στα λιμάνια Ελευσίνας, Βόλου, Πάτρας , Αλεξανδρούπολης

   * Έργα που αφορούν στην ανάπτυξη αεροδρομίων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας καθώς και ε.ργα που αφορούν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.

   * Επενδύσεις στην κατασκευή υποδομών κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας με διεθνή ή τοπικό χαρακτήρα (Εγνατία οδός, Πάτρα, Θριάσιο, Βόλος Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα)

   * Έργα ανανέωσης του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με λεωφορεία μη ενεργοβόρα (ηλεκτρικά και CNG).

      Ενέργεια

   Η ελληνική αγορά ενέργεια υφίσταται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξείδιο του άνθρακα απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις ιδίως σε νέες τεχνολογίες και υποδομές που υποστηρίζουν την απαλλαγή από τον άνθρακα. Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η επέκταση και ενίσχυση της εγχώριας και διασυνοριακής ηλεκτρικής ισχύος, τα νέα δίκτυα φυσικού αερίου και πετρελαίου, ο περαιτέρω διαχωρισμός της παραγωγής και της προμήθειας από τα δίκτυα μεταφοράς, το περαιτέρω άνοιγμα της λιανικής αγοράς ενέργειας, της αύξησης του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της μείωσης του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης ενέργειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της China State Grid Corp στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Στη συνάντηση του υπουργού συζητήθηκε η συνεργασία σε δημόσια, ιδιωτικά και μεικτού χαρακτήρα ενεργειακά έργα. Συγκεκριμένα:

   * ηλεκτρικά οχήματα και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

   * Ψηφιοποίηση ενεργειακών υπηρεσιών

   * Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (μεγαλα αιολικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά πάρκα, μονάδες βιομάζας, βιοαερίου και υδροηλκετρικής ενέργειας, ανάπτυξη υβριδικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης και αντλησοταμίευσης)

   * Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης σε τομείς τελικής χρήσης (κτήρια, οχήματα)

   * Ανάπτυξη έργων υποδομών και διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

   * Ανάπτυξη έργων κια υποδομών για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές όπως βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, βιομεθανίου κια υδρογόνου.

      Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

      Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Οι δύο πλευρές δηλώνουν πρόθυμες να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες, και γνώσεις και να συζητήσουν σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών cloud, των έξυπνων πόλεων, των εφαρμογών e-health, καθώς και σε έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός κλπ.

      Μεταποίηση, Έρευνα- Ανάπτυξη

      Μετά από μία μακρά περίοδο αποβιομηχάνισης, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει μέσω της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλλαδας, ισχυρή βούληση όχι μόνο να αντιστρέψει αυτή την τάση αλλά και να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάστηκε η δυνατότητα συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης και σε κλάδους που συνδέονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση όπως:

   * η δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και κέντρων συναρμολόγησης κινητών τηλεφώνων από κινεζικές εταιρείες τηλεποικοινωνιας

   * Η υλοποίηση έργων στήριξης και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορική.ς και επικοινωνιών.

      Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

   Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και των δύο χωρών να υποστηρίξουν τα έργα συνεργασίας μέσω χρηματοδότησης, από κοινού χρηματοδότησης, εγγυήσεων, μακροπρόθεσμης ασφάλισης και άλλων προσεγγίσεων.

   Επίσης οι δύο χώρες θα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση μέσω των ΣΔΙΤ σε τομείς με υψηλό δείκτη δημόσιας χρηματοδότησης, θα ενθαρρύνουν την ανάληψη του πρωταρχικού ρόλου από εθνικά ταμεία στην Ελλάδα και την ΕΕ και τη χρηματοδοτική στήριξη στα έργα συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την κινεζική αναπτυξιακή τράπεζα, την ICBC, την CIC, το Silk Fund, κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η δυνατότητα:

   * αναζήτησης πεδίων συνεργασίας σε προγράμματα και δράσεις της αναπτυξιακής τράπεζας

   * Δημιουργία, από κοινού, ταμείου με σκοπό τη χρηματοδότηση συνεπενδύσεων σε όρους ιδιωτικής επενδυτικής αγοράς και αμοιβαίου συμφέροντος. Σε ένα παρόλο οι σχήμα συνεργασίας θα μπορούσε να μετάσχει από ελληνικής πλευράς το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

   * Δραστηριοποίηση στην Ελλάδα κινεζικών χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών οργανισμών και ασφαλιστικών εταιρείων μέσω υποκαταστημάτων.

      Περιεχόμενο συνεργασίας

   Στο Πλαίσιο της Συνεργασίας 2020-2022 οι δύο χώρες θα επανεξετάζουν τακτικά νέους τομείς συνεργασίας και έργα κοινού ενδιαφέροντος.

   Η συνεργασία εντός του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 περιλαμβάνει:

   * ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτικών σχετικά με τους βασικούς τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσεχών δημόσιων διαγωνισμών και ιδιωτικών έργων, των προφίλ των ενδιαφερόμενων εταιρείων και κάθε ειδική νομοθεσία που έχει σχέση με αυτούς τους τομείς

   * Τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκθέσεων προώθησης κλπ για την ενημέρωση και προώθηση έργων στους βασικούς τομείς συνεργασίας.

   * Την προώθηση και παροχή υποστήριξης στις ενδιαφερόμενες ετσιρείες και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασία.

   * Την ενθάρρυνση των αντίστοιχων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν χρηματόδότηση στα σχέδια συνεργασίας.

   * Τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την υποστήριξη της ταχείας χορήγησης αδειών, την εξάλειψη των επενδυτικώνν φραγμών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και διοικητικών περιορισμών και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τα έργα συνεργασίας με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας.

      Συντονιστικός μηχανισμός

      Θα συσταθεί διευθύνουσα επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για το Πλαίσιο Συνεργασίας. Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Ning Jizhe θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την κινεζική πλευρά και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης θα είναι συμπρόεδρος της επιτροπής από την ελληνική πλευρά. Θα οριστούν εκπρόσωποι σε επίπεδο γενικών γραμματέων των βασικών τομέων συνεργασίας για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή. Από την ελληνική πλευρά ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό για τους βασικούς τομείς συνεργασίας (μεταφορές, ενέργεια, τεχνολογίες πληροφορικής, και επικοινωνιών χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταποίηση – έρευνα και ανάπτυξη ). Αντίστοιχα, από την κινεζική πλευρά ο γενικός διευθυντής του τμήματος Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό. Γραμματεία αρμόδια για την επικοινωνία και το συντονισμό της υλοποίησης του Πλαισίου Συνεργασίας 2020-2022 θα συγκροτηθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή, για τη συγκέντρωση και καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται και τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των δύο μερών. Από την κινεζική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το τμήμα Ξένων Κεφαλαίων και Υπερπόντιων Επενδύσεων της Επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και από την ελληνική πλευρά τη γραμματεία θα αναλάβει το Enterprise Greece.

   Η διευθύνουσα επιτροπή θα συνεδριάζει ετησίως εναλλάξ στην Αθήνα κακ στο Πεκίνο για να εξετάζει την πρόοδο της συνεργασίας σε βασικούς τομείς και να καταρτίζει σχέδια εργασίας για το επόμενο στάδιο.

      Τα επενδυτικά σχέδια που συζητήθηκαν στην Κίνα

      Αλλαγές στο πρόγραμμα «Golden Visa» με γνώμονα την παροχή επιπλέον κινήτρων στους υποψήφιους επενδυτές ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των επαφών του στην Κίνα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ενώ είχε ένα σημαντικό πρόγραμμα επαφών με εκπροσώπους μεγάλων κινεζικών εταιρειών.

   Όπως αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , ολοκληρώθηκε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, η επίσημη επίσκεψη του υπουργού, στην Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας υπογράφηκε το επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας 2020-2022, μεταξύ των δύο χωρών ενώ ο υπουργός επισκέφθηκε το υπουργείο Εμπορίου και συναντήθηκε με τον υφυπουργό, Γιου Ξιάνχουα, με τον οποίο συζήτησαν για τις εμπορικές συμφωνίες των δύο χωρών «και προετοιμάσαμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Κίνας στην Αθήνα και τις εμπορικές μας συμφωνίες» όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στο Twitter.

   Ο κ. Γεωργιάδης συμμετείχε ως κύριος ομιλητής σε εκδήλωση υπό τον τίτλο «2020 Overseas Investment Summit», στη Σαγκάη, και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο υπουργός εστίασε στις υπό ψήφιση αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου για το πρόγραμμα «Golden Visa» με γνώμονα την παροχή επιπλέον κινήτρων στους υποψήφιους επενδυτές.

   Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Γεωργιάδης, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Κίνα είχε τρίωρη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο και επίτροπο της National Development and Reform Commission (Υπερυπουργείο Οικονομίας) και αντικείμενο των συζητήσεων ήταν οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα (Cosco, State Grid, ICBC, Bank of China, CDB κλπ) ενώ επισκέφθηκε και την State Grid, μια από τις 5 μεγαλύτερες εταιρίες του πλανήτη και μεγάλου επενδυτή στην Ελλάδα μέσω ΑΔΜΗΕ. Οι συζητήσεις αφορούσαν τις επενδύσεις στην ενέργεια. Συγεκριμένα ο υπουργός συναντήθηκε με τους Li Haixiang, πρόεδρο και Xin Baoan, γενικό διευθυντή της εταιρίας.

   Στο πλαίσιο των επαφών πραγματοποιήθηκε συνάντηση και συζήτηση με τον γενικό διευθυντή της China Rail Way Hi-tech Industry Corporation Jianbin Li. Είναι μία από τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο και ηγέτης στην τεχνολογία των σιδηροδρόμων. Όπως γνωστοποίησε στο Twitter ο υπουργός «ετοιμάζουν αποστολή στην Ελλάδα» ενώ ο ίδιος στην ανάρτησή του χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντική τη συνάντηση αυτή.

   Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τα Κεντρικά γραφεία της Complant στο Πεκίνο. «Η εταιρεία αυτή κάνει πάρα πολλά έργα στο εξωτερικό και θέλουμε να επεκταθεί στην Ελλάδα. Εχει ξεκινήσει, ήδη, μια απόπειρα στην Ρόδο. Συναντήσαμε την πρόεδρο Liu Yan και τον αντιπρόεδρο Zhang Peng και μιλήσαμε για πολλά έργα» όπως αναφέρει ο ίδιος ο υπουργός σε άλλη ανάρτησή του.

   Στη Σανγκάη, ο κ. Γεωργιάδης όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «είχαμε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με τον CEO της FOSUN mr Wang Qunbin για τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα».

   Εύη Παπαδοσηφάκη

πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Post Author: AgroPress