Οικοτεχνία

Η έναρξη λειτουργίας μιας οικοτεχνίας για την παρασκευή τροφίμων,
είναι πράγματι μια πρόκληση η οποία μπορεί να υποστηρίξει το αγροτικό
εισόδημα και την αγροτική οικογένεια. Όμως, μια τέτοια πρωτοβουλία θα
πρέπει να ληφθεί μόνο από όσους είναι αποφασισμένοι να κρατούν ένα υψηλό
επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για τα παραγόμενα τρόφιμα.
Παρασκευάζοντας τρόφιμα σε επίπεδο οικοτεχνίας είναι κάτι πολύ σοβαρότερο
από το να φτιάχνουμε τρόφιμα απλά για την οικογένειά μας.

Υπεύθυνος μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής: Όπως ορίζεται
και στην ΥΑ, ο νομικά υπεύθυνος της οικοτεχνίας είναι ο επαγγελματίας
αγρότης.

– Είναι σημαντικό οι ποσότητες οι οποίες επεξεργάζονται για την
παρασκευή τροφίμων να μην ξεπερνούν τη δυνατότητα του
συγκεκριμένου χώρου
Ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς ώστε να αποφεύγεται
η συγκέντρωση υδρατμών, η ανάπτυξη μούχλας.
o Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν σίτες για την αποφυγή
εισόδου εντόμων
o Δεν υπάρχουν οικόσιτα, κατοικίδια ζώα εντός του χώρου
παρασκευής τροφίμων. Επίσης, κατά τη διάρκεια παρασκευής
τροφίμων οικοτεχνίας, πρόσβαση θα πρέπει να έχουν μόνο 4
όσοι εργάζονται για το σκοπό αυτό (π.χ. αποφυγή εισόδου σε
παιδιά και επισκέπτες).

o Οι τοίχοι, τα πατώματα, τα ντουλάπια, οι επιφάνειες (π.χ.
πάγκοι, νεροχύτες) καθώς και ο εξοπλισμός (π.χ. μαχαίρια,
μαγειρικά σκεύη) πρέπει να είναι από υλικά που μπορούν
εύκολα να καθαριστούν και να διατηρούνται σε καλή
κατάσταση.
o Οι επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
(επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες κοπής) θα πρέπει να είναι σε
καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και να
απολυμαίνονται εύκολα. Η κλασική υποδομή της οικιακής
κουζίνας μπορεί να είναι ικανοποιητική εάν διατηρείται
καθαρή και σε καλή κατάσταση συντήρησης
o Ύπαρξη ικανοποιητικού αποθηκευτικού χώρου, τόσο για ξηρά
τρόφιμα όσο και για τρόφιμα που διατηρούνται υπό ψύξη και
κατάψυξη.
Προτείνεται η ύπαρξη διαφορετικών ραφιών-ντουλαπιών
για τρόφιμα ιδιωτικής κατανάλωσης και για τα τρόφιμα
οικοτεχνίας, ή τουλάχιστον νοητός διαχωρισμός εντός του
αποθηκευτικού χώρου για τρόφιμα ιδιωτικής κατανάλωσης και
τρόφιμα οικοτεχνίας. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος
ώστε να αποφεύγεται το άναρχο στοίβγμα. Επίσης, το ψυγείο 5
δεν πρέπει να υπερφορτώνεται ώστε να εξασφαλίζεται η καλή
λειτουργία του.

Εάν θέλετε να ιδρύσετε τη δική σας μονάδα οικοτεχνίας επικοινωνήστε με τους Γεωργικούς Συμβούλους στο τηλ. 2610621700

διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό του υπουργείου πατώντας εδώ

πηγή: minagric.gr

Post Author: AgroPress