Περιφερειακό δίκτυο δράσης για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές – Συνάντηση στα Καλάβρυτα

Οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ στην αίθουσα του αρχοντικού της Παλαιολογίνας, στα Καλάβρυτα.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Rur@l SMEs: Policies to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas – Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές».

Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με συνέργεια μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών, εκπαιδευτικών – ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, έτσι ώστε :

  1. Να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία θα εξαχθούν στην διεθνή αγορά και θα συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
  2. Να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων με προοπτική ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων, καθώς και διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και της υποστήριξης των επιχειρήσεων (νέων και υφιστάμενων).
  3. Να προωθηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς αξιοποιώντας κάθε μορφή καινοτομίας, δημιουργικότητας και τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων θεωρείται αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι εκπρόσωποι των φορέων συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στη δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στο πλαίσιο του έργου.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων.

Επισυνάπτεται στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου Rur@l SMEs, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία τουγ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπου Κασίμη.

Post Author: Iliop