Πληρωμές 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 29/07/2019 έως τις 30/07/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.332.666,58 ευρώ. 

Οι πληρωμές αφορούν τους ελαιουργικούς φορείς, μεταφορικά, γενετικοί πόροι, δωρεάν διανομή φρούτων, βελτίωση στην παραγωγή και παραγωγή μελιού, επενδύσεις σε υλικά, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων κ.ά.

Post Author: Iliop