Ποια είναι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της αμπέλου; Φωτογραφία με τα βλαστικά στάδια

Έχει ξεκινήσει η παραγωγική περίοδος και είναι χρήσιμο να έχουμε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και τους μικροοργανισμούς προστασίας της αμπέλου έτσι όπως εγκρίθηκαν από το υπουργείο. Μια χρήσιμη βάση δεδομένων για τον γεωπόνο αλλά και για όλους τους αμπελοκαλλιεργητές.

——

Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και μικροοργανισμοί προστασίας αμπέλου

Πηγή: minagric.gr

Post Author: AgroPress