Ποσό 250 εκατ. ευρώ για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Με ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ ενισχύεται η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ο β’ κύκλος του οποίου παρουσιάστηκε σήμερα.

«Η προκήρυξη του Β΄ Κύκλου εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την ανάπτυξη της χώρας, αυτού της Οικονομίας της Γνώσης. Της γνώσης, δηλαδή, και της καινοτομίας που απορρέουν από την επιστημονική έρευνα και ενσωματώνονται στην παραγωγική διαδικασία βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων», τόνισε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία των Τεχνολογικών Πάρκων νέου τύπου, που σχεδιάζονται από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. «Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για εξειδικευμένους νέους επιστήμονες σε ελκυστικά περιβάλλοντα εργασίας. Επιπλέον, η έμφαση που δίνεται στις τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα αναδείξει το ερευνητικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα που δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό και θα διαμορφώσει τον ρόλο της Ελλάδας στο περιβάλλον που αναδύεται», ανέφερε.

Ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος έρχεται σε συνέχεια του Α’ Κύκλου κατά τον οποίο, μέσα στο 2018, συμβασιοποιήθηκαν 388 εκατ. ευρώ για 606 ερευνητικά έργα και συνέργειες επιχειρήσεων με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Με τον β’ κύκλο δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της στελέχωσης τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) καινοτόμων επιχειρήσεων και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, όπως η Πληροφορική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Φωτονική, τα Προηγμένα Υλικά, η Νανοτεχνολογία, η Βιοτεχνολογία και η Ρομποτική.

«Επιχειρείται μια συνολική ποιοτική αλλαγή από ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο του παρελθόντος, σε μια αναπτυξιακή στρατηγική που ενισχύει την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής έντασης και αξιοποιεί το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας», δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, επισημαίνοντας ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ η συνολική δημόσια δαπάνη για την έρευνα και την καινοτομία και την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, σημείωσε πως το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» αποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα. «Σήμερα, παρουσιάζουμε επίσης τα διαθέσιμα φορολογικά κίνητρα, και ειδικότερα τις φοροαπαλλαγές που δύνανται να έχουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις για αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, όπως προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ του 2017, ελαφρύνσεις που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ελκυστικές για τις επιχειρήσεις μέχρι τώρα, κυρίως για τις μεσαίες και μικρομεσαίες», κατέληξε.

Post Author: Iliop