Προδιαγραφές συγκομιδής και εμπορίας των ακτινιδίων

Ενώ η περίοδος συγκομιδής των ακτινιδίων έχει ήδη ξεκινήσει, υπενθυμίζουμε τις προδιαγραφές συγκομιδής και εμπορίας που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την υπ’ αριθ. 9475/136897/2019 Απόφασή του:

1. Η συγκομιδή της ποικιλίας Hayward ξεκινάει την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της εμπορίας ορίζεται η 1η Νοεμβρίου κάθε έτους. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δεν εκδίδουν πλέον αποφάσεις έναρξης συγκομιδής αφού οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν πάγια για όλη τη χώρα. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες το Υπουργείο δεν έχει ορίσει ημερομηνίες έναρξης συγκομιδής και εμπορίας αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ωρίμανσης που αναφέρονται παρακάτω.
2. Τα ακτινίδια που παραλαμβάνονται από τα συσκευαστήρια για συσκευασία-τυποποίηση πρέπει να έχουν βαθμό ωρίμανσης 6,2ο Brix ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
3. Οι έμποροι – εξαγωγείς/αποοτολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε. αντίστοιχα, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Ειδικά για την ποικιλία Hayward οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής της 15ης Οκτωβρίου.
4. Οι έμποροι – εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. 
5. Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5° Brix. Ειδικά στην περίπτωση που καλλιεργούν και διακινούν στην εγχώρια αγορά την ποικιλία «Hayward», οφείλουν να διασφαλίζουν αφενός μεν, ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής, αφετέρου δε, ότι τηρείται η ημερομηνία έναρξης εμπορίας.
6. Η διακίνηση των ακτινιδίων σε όλα τα στάδια εμπορίας, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και εκτός Ελλάδας επιτρέπεται να γίνεται σε συσκευασίες μέγιστου βάρους 20 κιλών, προκειμένου να διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 
7. Οι τυποποιητές-συσκευαστές που παραλαμβάνουν ποσότητες ακτινιδίων από παραγωγούς για συσκευασία είναι υποχρεωμένοι να εισέρχονται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ και να καταχωρούν τα πλήρη στοιχεία των παρτίδων αυτών. Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρούνται είναι τα εξής:
α) Τον Κωδικό Συσκευαστηρίου.
β) Τον Α.Φ.Μ. του παραγωγού και το όνομα του παραγωγού που παραδίδει την προς δήλωση ποσότητα.γ) Την ημερήσια «εισερχόμενη ποσότητα» των προς τυποποίηση/συσκευασία ακτινιδίων σε χιλιογραμμάρια (kg) ανά παραγωγό που την παραδίδει.
δ) Την ημερομηνία παραλαβής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων που παραλαμβάνει από κάθε παραγωγό.
ε) Την ποικιλία της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
στ) Το νομό καταγωγής της κάθε «εισερχόμενης ποσότητας» ακτινιδίων.
ζ) Τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που έχει εκδοθεί από τον παραγωγό ή τον Αριθμό Δελτίου Αποστολής που εκδίδεται από το τυποποιητήριο/συσκευαστήριο σε περίπτωση που ο παραγωγός εμπίπτει σε ειδικό καθεστώς.

Post Author: AgroPress