Πρόγραμμα Επιταγής Κατάρτισης Εξ’ Αποστάσεως (Voucher E-learning)

Τα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της  ασύγχρονης μάθησης* (Asynchronous Learning) και θα αφορούν την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Soft Skills) των Συμβούλων Γεωπόνων –  Ελευθέρων Επαγγελματιών με του παρακάτω κύριους  Κ.Α.Δ. Έναρξης Επαγγέλματος (70.22.15.01, 70.22.15.02, 70.22.15.03, 70.22.15.04, 70.22.15.06, 70.22.15.07, 70.22.15.08, 70.22.15.09)

Το εκπαιδευτικό επίδομα των 600,00€ θα καταβληθεί τμηματικά μέσα στον Απρίλιο με την πρώτη δόση των 400,00€ ευρώ να καταβάλλεται στις 15 Απριλίου και την εξοφλητική δόση των 200,00€ στις 30/4/2020 ημερομηνία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το ποσό των 600,00€ δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή, είναι ακατάσχετο  και είναι αφορολόγητο.

ΕΡΕΙΣΜΑ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Επιχειρηματικότητας

Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – Πάτρα, Τηλ: 2610315495  Fax: 2610315498 

W : http://www.ereismakek.gr

Post Author: AgroPress