Πρόσληψη γεωπόνου σε υδροπονική μονάδα φράουλας

Προσλαμβάνουμε! 

Γεωπόνο Υπεύθυνο Υδροπονικής Μονάδας Φράουλας

Αρμοδιότητες

  • Διαχείριση της καλλιέργειας
  • Παρακολούθηση εξέλιξης φυτών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών
  • Μετρήσεις – Καταγραφές (υδροπονίας, κλίματος, συγκομιδής κλπ)
  • Διαχείριση εργατικού δυναμικού

Υποψήφιος/α: Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους Γεωπόνους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 24-40 ετών.

Προϋπηρεσία: Δεν είναι απαραίτητη. επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε υδροπονικό θερμοκήπιο παραγωγής κηπευτικών

Παρέχονται: Μόνιμη εργασία με 5ήμερη απασχόληση. Εκπαίδευση πάνω στην Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου. Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενες(οι) μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@tsachalos.gr μέχρι 30/11/2019

Post Author: katerina