Πώς επιλέγονται οι ίπποι των τρακτέρ στα νέα σχέδια βελτίωσης

Στο τέλος του άρθρου βρείτε το link για το αρχείο της επίσημης εφαρμογής του υπουργείου

Το αρχείο προκειμένου να μπορεί να δουλέψει πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές.

Στο TEReS πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής πεδία:

Όνομα και Επώνυμο Παραγωγού

Νομός: Η συμπλήρωση είναι απαραίτητη καθώς η ιπποδύναμη που υπολογίζει το πρόγραμμα δεν είναι η ίδια σε όλους τους νομούς. Συμπληρώνετε τον Νομό της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή έδρας του νομικού προσώπου / συλλογικού σχήματος.

ΑΦΜ δικαιούχου: Συμπληρώστε το ΑΦΜ του δικαιούχου.

Πλήθος καλλιεργειών: Αφορά την αξιοποίηση στη μελλοντική κατάσταση. Εδώ θα συμπληρώσετε το πλήθος των καλλιεργειών, όχι των αγροτεμαχίων. Μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 12 καλλιέργειες. Αν π.χ. καλλιεργούνται 3 αγροτεμάχια, 1 με 12 στρέμματα ροδάκινα, 1 με 120 στρέμματα σκληρού σιταριού και άλλο 1 με 85 στρέμματα σκληρού σιταριού, τότε στο πεδίο των καλλιεργειών συμπληρώνουμε 2 (σκληρό σιτάρι και ροδάκινα).

Είδος Καλλιέργειας και έκταση: Συμπληρώνετε πρώτα την πρώτη στήλη με την γενική κατηγορία (π.χ. σιτηρά, κλωστικά, κηπευτικά κ.λπ.) Η συμπλήρωση γίνεται από αναδιπλούμενη λίστα. Στη συνέχεια συμπληρώνετε στη δεύτερη στήλη το είδος της καλλιέργειας. Τέλος στην τρίτη στήλη συμπληρώνετε τον αριθμό στρεμμάτων που θα καλλιεργούνται στην ολοκλήρωση του σχεδίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Θα ανοίξει ένας φάκελος με δύο αρχεία. Το ένα περιέχει τις οδηγίες και το άλλο είναι το πρόγραμμα για να βρίσκει ο καθένας πόσα άλογα του αντιστοιχούν. Για μεγαλύτερη βεβαιότητα επικοινωνήστε με το γεωπόνο μελετητή σας.

Το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ λιγότερα από αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *